Stel dat ze er allemaal zijn vandaag!

verzuim

Kosten

Onlangs was ik in gesprek met de directeur van een organisatie over een aantal zaken die op zijn agenda stonden. Dat ging over omzet, klanttevredenheid, ontwikkelingen in de markt en over enkele vraagstukken in de organisatie die hem bezig hielden. Over het functioneren van zijn management, zijn visie over een goed draaiende organisatie, over het verbeteren van het rendement en op een gegeven moment spraken we over de hoogte van verzuim en de financiële gevolgen daarvan.

De hoogte van verzuim baarde de beste directeur toch wel wat zorgen, want de kosten van premies, vervanging etc., waren onwenselijk hoog. Hij was zich ervan bewust dat verzuim gemiddeld zo’n
€ 230,- per dag per medewerker bedroeg. En met een verzuim van hoger dan 5 % kan dat voor een beetje onderneming en organisatie aardig in de papieren lopen.
Gaande het gesprek merkte ik dat de wijze waarop over verzuim werd gesproken dit alleen gerelateerd was aan geld, aan kosten en de daarbij ontstane druk op rendement. Er werd vooral achteruit gedacht en eigenlijk helemaal niet vooruit gedacht.

Kansen

Op een gegeven moment stelde ik de directeur de volgende vraag; “Stel dat iedereen vandaag en deze hele week aanwezig zou zijn, wat zou daarvan de opbrengst kunnen zijn, in omzet, in dienstverlening, in klanttevredenheid en in de kracht van de organisatie?” Hoeveel tijd zou dat opleveren om met de wenselijke zaken bezig te kunnen zijn?

Ik zag dat de vraag iets in hem raakte en hij even de tijd nodig had om over die vraag na te denken. Die vraag was hem nog niet eerder gesteld en op deze wijze had hij zelf ook nog nooit over verzuim nagedacht. Het bracht wel een andere wijze van denken en kijken tot stand in het gesprek. De directeur werd ineens enthousiast en al gauw waren we in gesprek om te kijken hoe we dat tot stand zouden kunnen brengen. De gedachten over de last van verzuim werd ineens een uitdaging om kansen te gaan verzilveren en de dienstverlening verder te gaan versterken. De tijd die voorheen werd gebruikt om kosten te reduceren wordt inmiddels besteed aan aandacht voor medewerkers om hen met plezier te kunnen inzetten.

Korte conclusie: Achteruit denken kost geld, vooruit kijken zorgt voor opbrengst, rendement en plezier!