Managementlessen van Chinese artsen

Preventie
In onze westerse wereld worden artsen betaald om patiënten gezond te maken. Om ziektes te bestrijden en kwalen te verhelpen. De verrichte behandeling leidt vervolgens tot een vergoeding. Ons hele stelsel is hierop gebaseerd. Kwalijk gevolg van dit systeem is, dat er een financiële prikkel bestaat die stimuleert om het aantal ingrepen te verhogen. Hoe meer consulten, analyses, behandelingen, hoe groter het inkomen!

In de (oude) Chinese geneeskundige traditie werkt het precies andersom. Chinese artsen kregen een grotere vergoeding wanneer zij in staat bleken hun ‘patiënten’ gezond te houden. Wanneer iemand ziek werd, faalde de arts! De prikkel die van dit systeem uitgaat is dat extra werd ingezet op preventie, het voorkomen van ziektes en kwalen.

Uit meerdere studies is gebleken dat de totale kosten voor de gezondheidszorg een stuk lager zijn bij de ‘Chinese’ variant dan bij de westerse. We kunnen vrijwel elke dag in de krant lezen hoe de kosten voor de zorg in ons systeem ongebreideld doorgroeien.

Gezond werken
Wat betekent dit voor managers? Ik denk dat veel managers, onbewust, een westerse houding aanhangen wat betreft de zorg om en het welzijn van hun medewerkers. Zolang je niets hoort gaat het goed. Pas wanneer medewerkers uitvallen, ontstaat de behoefte, of beter de noodzaak (of plicht), in te grijpen. Zeker wanneer het structurele uitval betreft, zoals een burn-out, of een structureel hoog frequent verzuim. Dan moet er herstelwerk ingezet worden. Specialisten gaan aan de slag om medewerkers te begeleiden, te trainen en te re-integreren. Intussen moet het verzuim worden opgevangen door te vragen of collega’s een stapje harder willen lopen, door overuren te maken of flex-krachten in te zetten. Extra kosten die afbreuk doen aan de efficiëntie. Kosten die, wanneer preventief ingezet, veel lager zouden uitkomen. Bovenal zou een goed preventiebeleid leiden tot fitte en gelukkige medewerkers en vitale teams.

Een manager die voortdurend preventieve aandacht aan zijn medewerkers geeft, straalt de boodschap uit dat hij/zij hart heeft voor de medewerkers. Zo’n manager weet wat medewerkers nodig hebben om te excelleren en krijgt dat terug in plezier en kwaliteit van het werk. Dat zie je in de resultaten: klanten tevreden, lage kosten en een aantrekkelijke organisatie om voor te werken.

Aandacht
Wat je aandacht geeft, groeit. Bij de Chinese artsen werkt het gezondheid in de hand. Net zo kan de Nederlandse manager aandacht geven aan de vitaliteit van de medewerker.

Lukt het u al om op vitaliteit te letten? Gebruikt u al kengetallen om gezondheid te meten in plaats van ziekte? Met ‘Vitaler werkt!’ hebben we een aanpak die helpt deze aandacht op juiste wijze te richten, de organisatie in te richten en het juiste handelen te verrichten. Voor meer informatie, kijk ook op Vitaler werkt!