Hoe ‘vreemd’ bent u gegaan de afgelopen tijd?

Een niet alledaagse vraag met een niet alledaags antwoord.

Bij de Symion coöperatie gaan we een paar keer per week “vreemd”

Bij ons gaat het vooral over mensen die uit een vreemd land komen en die ons zeer lief zijn. In ieder geval over mensen die uit een andere cultuur en met een andere achtergrond komen dan de onze.
Wij, bij de Symion coöperatie, zien het als een kans om ook die, soms niet begrepen, talenten en vaardigheden te ontdekken en te gebruiken.

Wij noemen dat Culturele diversiteit.

Wat is er nou zo inspirerend aan culturele diversiteit?

Op onze inmiddels bekende en geliefde Zomerontmoetingen, was dit één van de thema’s.

Hoe anders kun je met diversiteit omgaan?
Onze twee specialisten op dit gebied binnen Symion, Marrie en Remko, nemen ons mee in de inspirerende wereld van vreemd, anders, nieuw.

Hoe doen zij dat?

Door middel van vakantie foto’s worden andere mensen, culturen, gebouwen, gewoonten en religies belicht. Verrassend zijn de persoonlijke gesprekken van alle aanwezigen over dit onderwerp en de discussie die daarop volgt.

Marrie en Remko lichten de meest opvallende thema’s eruit die we nader bespreken, zoals:
Wat voor een rol speelt mijn gezin in de vakantie, maar ook tijdens het werk?
Of hoe belangrijk is rust voor mij?
Hoe inspirerend is een andere omgeving en cultuur?

Binnen 3 thema’s verdiepen we vervolgens op deze onderwerpen:

  • Wat is de invloed op je werkomgeving?
  • Wat is de invloed op jou individueel? en
  • In hoeverre beïnvloedt dit samenwerkingsverbanden?

Moeiteloos geven Marrie en Remko aan hoe die verschillen zijn te gebruiken in je dagelijkse werkzaamheden.

Binnen het programma wisselen we een aantal keren van ruimte om ook de veranderende omgeving te benadrukken en te ervaren.

Een opvallend leermoment leverde de vraag op hoe je de rust, inspiratie van de vakantie meeneemt in je werk. Verder krijgen wij een inkijk hoe ‘culturele diversiteit’ in de dagelijkse praktijk werkt binnen diverse gemeenten en zorginstellingen.

Wederom een fantastische ervaring tijdens deze eerste Zomerontmoeting op 25 juli 2017.

Natuurlijk wilt u de volgende keer ook deelnemer zijn! In onze nieuwsbrief bericht Symion over de workshop die we iedere maand organiseren. U bent natuurlijk van harte welkom bij deze workshops.

Rob van Beuningen