Mijn heldenreis!

De tweede Zomerontmoeting in 2017 is door Jan Boekestijn lid van de Symion Coöperatie verzorgd.

Jan ging in op de ins & outs van dit veel door hem in zijn werk toegepaste model, de ‘Reis van de held’. Het model is een weergave van natuurlijke, cyclische processen die ieder van ons meerdere keren doorloopt. Tevens biedt het een interessante bril om naar de wereld te kijken. Het helpt om belangrijke ervaringen in je leven (nieuwe) betekenis te geven en om te begrijpen wat je hebt gedaan en nog te doen staat.

Het model bestaat uit 12 stappen die elkaar in een cyclisch verband opvolgen. Na het doorlopen van zo’n cyclus van 12 stappen begint een nieuwe reis. Wanneer iemand een verhaal vertelt over zichzelf. Beschrijft hij/zij (onbewust) meestal meerdere van de 12 stappen (zie figuur).

Het voert hier te ver om grondig op de theorie achter de ‘Reis van de held’ in te gaan, maar je kunt het model ook binnen teams en organisaties toepassen.

Tijdens de Zomerontmoeting vroeg Jan aan de deelnemers een verhaal over een levenservaring te vertellen. Daarbij was het de bedoeling de12 stappen zoveel mogelijk als leidraad te gebruiken.

Ondergetekende heeft als deelnemer dit model aangegrepen om in te zoomen op het vrijmetselaar zijn. Ik zie veel overeenkomsten tussen dit model en het maken van reizen binnen de Vrijmetselarij.

Als vrijmetselaar heb ik immers ook reizen gemaakt, namelijk die van leerling, gezel en meester. De 12 stappen zijn heel herkenbaar evenals het cyclische karakter ervan.
Het begint met de eerste reis van de leerling/held: 1. de weg naar je binnenste.
Na het doorlopen van de 12 stappen, vangt de tweede reis aan. Dat is die van de gezel: 2. reis binnen de maatschappij.
De reis van de gezel gaat na een jaar weer over in die van de meester: 3. reis naar het hogere/schone.
Voor de meester vrijmetselaar blijft het daar niet bij, maar maakt hij telkens nieuwe reizen. Vallen en weer opstaan horen daarbij.

Ondergetekende heeft ook binnen zijn eigen loge het afgelopen jaar veel meegemaakt. Dit laatste was in dit kader ook een reis op zich, waarin de ‘dolkfase’ zich keihard aandiende.

Kortom, deze workshop gaf mij de mogelijkheid mijn ervaringen binnen de Vrijmetselarij op een andere wijze, aan de hand van het model ‘Reis van de held’, te duiden en betekenis te geven. Daardoor kreeg ik nieuwe inzichten die mij hielpen vraagstukken vanaf nu anders, beter passend bij mijzelf, te benaderen.

Ik denk dat voor veel mensen dit model inzichten en betekenissen biedt van voor hen belangrijke gebeurtenissen of veranderings- of keuzeprocessen. Het is zeer de moeite waard je hier meer in te verdiepen en de ‘Reis van de held’ te gebruiken bij je eigen ontwikkeling.

Remko Steen