Sleutel naar vrijheid gevonden?

Als collega van Jan, mocht ik verleden week ook meedoen aan zijn Zomerontmoeting met als thema: vind de sleutel naar vrijheid. Dat thema is ook de titel van het boekje dat hij daarover heeft geschreven en dat voor de deelnemers aan de workshop ter beschikking werd gesteld.

Over de zomerontmoetingen van Symion:

Symion geeft regelmatig zakelijke workshops waarin veel kennis wordt gedeeld, of bewustzijn wordt bevorderd. In de zomerontmoetingen van Symion is er bewust voor gekozen dat er even uit de zakelijkheid gestapt wordt. Het gaat in deze ontmoetingen om jou, de deelnemer. Je neemt je werk en je leven mee, maar het gaat om jou als mens. Luisterend naar de reacties van de deelnemers in de verschillende zoemerontmoetingen is Symion er goed in geslaagd dat te treffen. De deelnemers waren bereid en in staat om in een omgeving die snel vertrouwd voelde helemaal zichzelf te zijn.

Over de aanpak van Jan:

Na een korte inleiding van Jan werd de deelnemers in het gebruikelijke kennismakingsrondje gevraagd te benoemen waarvan hij of zij wel bevrijd wil worden. Vrijwel alle deelnemers wisten dat goed te benoemen mede doordat Jan in de uitnodiging daar al wat aandacht voor gevraagd had. Ik zal in deze Blog die van mij niet noemen, maar ik vond het niet lastig mijn ‘gevangenis’ te benoemen. Omdat ik die al zo lang ervaar, heb ik evenwel geen idee hoe ik me daar dan van zou moeten bevrijden. Maar goed, daar is die Zomerontmoeting nu juist voor; ik ben benieuwd.

Jan liet ons enkele filmfragmenten zien waarin nog eens duidelijk werd hoe subtiel het je zelf spreekwoordelijk, maar soms ook feitelijk gevangen zetten nu eigenlijk in mensen levens doorwerkt.

Na een korte pauze legde Jan ons de methode het lopen van logische niveaus uit, als één van de mogelijkheden je zelf te bevrijden. In die interactieve werkvorm stelt iemand een voor hem of haar ervaren probleem aan de orde. De betreffende persoon wordt door een coach langs de 6 logisch opvolgende stappen begeleid. Komend bij de laatste stap wordt de weg terug resumerend afgelegd. Het blijkt dan duidelijker te worden hoe je met het probleem zou kunnen omgaan, of vooral vanuit welke persoonlijke waarden en principes. Het vraagstuk verandert daarmee zo dat het niet meer als een gevangenis wordt ervaren.

Met een stukje uitleg werden de deelnemers gevraagd dit in tweetallen met elkaar te doen.

De resultaten:     

Zelfs de deelnemer die geen aanleiding zag om ergens van bevrijd te willen worden, bleek toch op een onderwerp te komen, dat hij met zijn collega deelnemer aan de orde stelde. Zonder te overdrijven kan ik zeggen dat alle deelnemers een weg hebben kunnen benoemen om met hun ‘gevangenis’ om te gaan. En ook mijn gevangenis: ik heb zeker aanknopingspunten gekregen die me helpen om me te bevrijden. Ik zie me echter ook wel een beetje als het door Jan benoemde vogeltje dat de open deur van zijn kooi wel ziet, maar er niet uitgaat uit angst voor het onbekende daarbuiten.

Afronding:

Jan liet de deelnemers datgene waarvan ze eigenlijk wel bevrijd willen worden op een plank schrijven, die ieder vervolgens zelf moest doorslaan. Dat ging niet bij iedereen meteen goed, maar het lukte uiteindelijk wel, met als gevolg een heel persoonlijk gevoel van triomf en bevrijding!

Jan liet ons tot slot nog enkele filmfragmenten zien van mensen op het moment dat zij zich van iets zwaars in hun leven bevrijden: Gabriellas song uit de film As it is in heaven en Le Vole uit La famille Bélier: Kippenvel, zelfs voor de mensen die de films en dus de getoonde fragmenten al kennen.  De Zomerontmoeting van Jan heeft blijkbaar zijn werk gedaan!

Als jij ook van iets bevrijd zou willen worden, stuur dan een mail naar info@symion.nl of bel met Symion op 055-3031430

 

Alex Janssen