Functie of Vak? (deel 3)

Vakprofielen Deel 3

In Deel 2 hebben we kunnen lezen hoe de medewerkers gekoppeld werden aan de beschikbare Vakprofielen. Nu 90% van de medewerkers een Vakprofiel had, kon de eerste kennis-inventarisatie beginnen. In schema’s is vastgelegd wat het gewenste niveau zou moeten (blauw) zijn en wat het werkelijke niveau (rood) is. Deze verschillenanalyse heeft geleidt tot brede opleidingstrajecten om per rolgroep het juiste niveau te bereiken.

Andersom werden alle opleidingen gekoppeld aan competenties uit de Vakprofielen en zo ontstond er een goed beeld van de kennisontwikkeling gerelateerd aan de opleidingen die gepland waren en gevolgd werden.

Nieuw project = Nieuwe kennis

Een van de grote voordelen van dit systeem is ook dat het snel duidelijk wordt welke disciplines te maken gaan krijgen met een nieuw project/product. Door een “HR chapter” toe te voegen aan het projectplan, kan duidelijk worden gemaakt welke impact een gepland traject heeft op de gewenste kennisontwikkeling. Cross-references met de competenties uit de Vakprofielen leveren daarmee een groep van rollen die te maken gaan krijgen met de verandering. Geplande veranderingen worden hiermee meer financieel voorspelbaar en de businesscase kan hiermee danig gewijzigd worden.

Vakgroepen

Door het samenvoegen van rollen (op basis van de Vakprofielen) ontstaan vakgroepen. Zo hadden we de Vakgroep Analyse waarin de rollen Informatieanalist, Procesanalist, Businessanalist, Systeemanalist, e.d. vertegenwoordigd waren.

Voor deze vakgroepen hebben we speciale bijeenkomsten georganiseerd met verschillende thema’s rond het vakgebied van analyse. Deze bijeenkomsten waren altijd druk bezocht. De meest gehoorde opmerking was dat er “weer wat gebeurde op hun vakgebied”. Deze vakgroepen hadden nog een tweede taak en dat was het jaarlijks evalueren van wat er gaande was op het vakgebied.

Jaarlijkse doelen

Jaarlijks werden (vertegenwoordigers van) de vakgroepen uitgenodigd om ontwikkelingen in het vakgebied om te zetten in doelen voor de hele vakgroep. Dit vertaalt zich in een strategisch ontwikkelplan op de verschillende vakgebieden. Dit werd samengevoegd met de HR chapters van de verschillende projecten en zo ontstaat het strategische ontwikkelplan.

Fernando Estarippa, Symionaut