Wat wij van Curaçao kunnen leren

Curaçao is booming

Op zondagochtend 10 maart jl. 06.40 uur landde een kleine Symion-delegatie op Schiphol, terug van een 10-daags verblijf op Curaçao. Tien dagen om onze grote FUWASYS-offerte voor de totale Landsoverheid toe te lichten en om al onze contacten binnen de overheid en het bedrijfsleven weer aan te halen. Het nieuwe Pais Korsou met zijn 150.000 inwoners, dat soms wat negatief overkomt in de Nederlandse pers is booming en op veel punten een lichtend voorbeeld voor Nederland.

Ook de politiek “boomt”

Laat ik een paar voorbeelden noemen die als voorbeeld voor ons kunnen gelden. Het huidige, zeer tijdelijke, takenkabinet, bestaande uit niet-politiek-gelieerde captains of industry en professionals dat dankzij, de bij ons wat verguisde, Helmin Wiels van Pueblo Soberano een aantal maanden orde op zaken mag stellen, pakt stevig door. Dat is ook wel nodig om de “Schotte-schade” van leeggeroofde overheids-NV’s en het in die korte tijd gecreëerde ernstige werknemers wantrouwen binnen de bedrijven zoveel mogelijk te repareren

De pensioengerechtigde leeftijd in één keer van 60 naar 65 jaar! Kom daar maar eens in Nederland mee. En dat de ambtenaren daar, mede dankzij de vakbonden, even niet aan meedoen, lost in één keer twee grote problemen op: een snelle vermindering van het aantal ambtenaren (3.600 landsambtenaren op 150.000 inwoners is immers rijkelijk veel.) en het pensioen wordt niet door de Landsoverheid maar door het pensioenfonds betaald. Een goede mix dus van doortastendheid en samenwerking. Nederland, kijk goed wat hier gebeurt, we kunnen van dit Curaçao leren.

Het land is op diverse fronten voortvarend bezig aan de toekomst. Overal wordt gebouwd en niet alleen luxe huizen voor Nederlandse en Venezolaanse penshonados. Omvangrijke Chinese, Venezo-laanse en Amerikaanse investeringen versterken de op export gerichte economie. Vlak bij Hato verrijst een immens serverpark om Curaçao de digitale rotonde van het Amerikaanse continent te laten worden. Veilig voor Amerikaanse ogen want onder Nederlandse wetgeving. Het toerisme groeide in 2012 met meer dan 5 %. Ruimtetoerisme vanaf vliegveld Hato of gezondheidsmiddelen uit zeewater: de ondernemerscreativiteit op Curaçao kent nauwelijks grenzen.

Export, Ict, financiën en logistiek

Curaçao wil exportland van energie worden. Met alle (Venezolaanse) olie, wind, zon en water moet dat geen al te grote opgave zijn. Zeker niet als de monopolistische aanbieder van water en elektriciteit zelf ook (eindelijk) mee gaat doen.

Naast Ict- en financiële dienstverlening is logistiek een belangrijke speerpunt van deze regering. Wat zou het mooi zijn als de enorme Isla raffinaderij zich zodanig gaat vernieuwen dat een belangrijk deel van de prachtige grote, natuurlijke haven van Willemstad (achter de beroemde bootjesbrug van Otrabanda naar Punda) gebruikt kan gaan worden voor opslag en overslag van goederen van Europa naar de VS en de opkomende Zuid-Amerikaanse economieën en vice versa. Of om de vele luxe miljardairs jachten in deze wereld met hun bemanningen te laten “overwinteren” en de schepen te laten verbouwen, onderhouden en te laten foerageren.

De Curaçaoënaar: ambitieus en internationaal georiënteerd.

Het opgeleide deel van de Curaçaose bevolking denkt en handelt behoorlijk internationaal (er is heel veel buitenland in de directe omgeving!) en spreekt, vrijwel zonder uitzondering, moeiteloos vier talen (Engels, Nederlands, Spaans en Papiamento). Ambitieuze, hoog opgeleide Curaçaose jongeren staan ook in Nederland klaar, zo bleek onlangs in een interview tussen Delftse studenten en premier Hodge, om de sprong naar huis te wagen, zo gauw de kabinetsplannen vorm krijgen.

Curaçao beweegt

Ook de fysieke gesteldheid van de Curaçaoënaar krijgt steeds meer aandacht: wie op zaterdag-ochtend om 07.00 uur in het eerste schemerlicht van de nieuwe dag op de strandweg tussen Aquaelectra en Piscadera Bay (richting World Trade Center Curaçao) hardloopt, waant zich, tussen al die joggende, gymnastiekende en fietsende mannen, vrouwen en kinderen, af en toe op de Scheveningse Boulevard op een mooie voorjaarsochtend. Dat was acht jaar geleden toch nog een stuk minder.

Curaçaoënaars: gastvrij en openhartig

Ook voor wat betreft de openheid en gastvrijheid kan Nederland nog het een en ander leren van de Curaçaoënaars. Niet alleen onze vaste contactpersonen bij de overheid, inmiddels gepromoveerd  tot het voor ons zeer aantrekkelijke niveau van Secretaris Generaal, zijn nog steeds in voor een uitgebreid en goed gesprek maar ook vele anderen maken hun drukke agenda’s direct een stukje vrij voor afspraken. Zoals de Inspecteur voor de Gezondheidszorg die in rap tempo korte metten maakt met misstanden in de gezondheidszorginstellingen en door de bevolking op handen gedragen wordt. Of het Curaçaose topmodel dat uitgebreid te tijd neemt om ons te vertellen over haar drie ondernemingen die ze drijft naast haar internationale modellen- en presentatiewerk. En de captains of industry die tijdens de feestelijke opening van de modewinkel van Margot Baauw moeiteloos, openhartig en gastvrij vertellen over de eindeloze ondernemerskansen op het eiland.

Curaçao als aanjager van de Nederlandse economie?

Curaçao kan, zoals het in mijn ogen nu vooruitsnelt, zelfs een beetje aanjager worden voor onze eigen Nederlandse economie die immers ook voor een belangrijk deel stoelt op digitale en financiële stromen, scheepvaart en logistiek. Willemstad als veilige hub van en naar het Amerikaanse continent. Daar past dan wel echte samenwerking tussen gelijken bij zonder het opgeheven vingertje van Nederland en het soms nog steeds aanwezig “slavencomplex” van Curaçao. Dat zou toch een mooie opsteker zijn voor het groeiende zelfvertrouwen van Pais Korsou.

Symion: 150 nieuwe MKB-ondernemers per jaar

Dat voor die economische ontwikkelingen veel initiatieven, verantwoordelijkheid nemen en toekomstgerichtheid nodig zijn, is iedereen duidelijk. Onze plannen om, in samenwerking met de nieuwe Symion-partner, de Curaçao School of Management (CSM) van Tom Kok, Runy Calmera en Ruud Hamers de komende vijf jaar zo’n 150 MKB-ondernemers per jaar te gaan opleiden, begeleiden en coachen, valt dan ook buitengewoon goed bij het Ministerie van Economische Ontwikkeling, de Ontwikkelingsbank en de lokale Kamer van Koophandel. De KvK is met ongeveer 30.000 ingeschrevenen op 150.000 inwoners een organisatie die er toe doet op het eiland.  De aandacht voor het MKB is één van de 12 speerpunten van de nieuwe regering. En ook daar handelt Symion, net zoals bij onze FUWASYS- en andere HRM-activiteiten op Curaçao, steeds vanuit het uitgangspunt van streven naar gelijkwaardigheid in de samenwerking ten behoeve van (persoonlijke en economische) ontwikkeling.

Curaçao, here we come again

We hopen nog vaak, met al onze partners, op Hato te mogen landen. Werken op en voor Curaçao inspireert, geeft energie en is ook steeds een weer een ontdekkingsreis. En wat is er mooier dan aan het einde van een intensieve dag naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en (ondernemers-)ervaringen te delen onder de bou’i palu, de oude boom aan de Scharlooweg in Willemstad tegenover de Ritz, het monumentale pand waarin de nieuwe School of Management Curaçao is gevestigd. (www.curacaoschoolofmanagement.org ). En ook dàt kunnen wij van Curaçao leren. Curaçao, here we come again.

Wiets Lysen, Symionaut