Wiets Lysen

Wiets Lysen

– Functiewaardering en beloning-

Over Wiets

Graag inspireer ik, als ervaringsdeskundige, managers en medewerkers van mijn opdrachtgevers om zich bewust te worden van de noodzaak aandacht te hebben voor vraagstukken die te maken hebben met ouder worden in het werk. Niet iedere functie kun je immers tot aan je steeds verder vooruitschuivende pensioenleeftijd goed en renderend blijven uitvoeren.

Specialisatie

Ik maak onder meer functiebeschrijvingen voor opdrachtgevers in overheid, onderwijs en zorg die bruikbaar zijn als informatiebasis voor vrijwel alle HR-processen mbt in- door- en uitstroom en professionele ontwikkeling. Het landscapeformat, dat 20 jaar geleden door mij is ontwikkeld, is nog steeds springlevend en voorziet onder meer in de vereisten die NEN-normen en ISO-certificeringen aan organisaties stellen om vast te leggen wat de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, competenties en skills normatief én feitelijk zijn.

Achtergrond

Mijn opleiding aan de Hogere Hotelschool in Den Haag, de studie Bestuurskunde in Amsterdam hebben, tezamen met alle ervaring in de loop van vele jaren opgedaan aan boord van cruiseschepen, in besturen van verenigingen en bij alle opdrachtgevers in onderwijs, overheid, zorg en bedrijfsleven, grote invloed gehad op wie ik nu ben: een praktisch ingestelde ontwikkelaar van HR-methoden en technieken met een grote belangstelling voor mensen in hun werksituatie.

Kernwoorden

FWG3.0, Fuwasys, Fuwahbo, MNT, Themis, functiewaardering, landscape functiebeschrijvingen, functiebeschrijving en ISO-certificering, functiewaardering in gezondheidszorg, functiewaardering bij laboratoria, meervoudig gebruik, belonen, beoordelen, competenties, kennis- en vaardighedenprofielen