Een leven lang leren, is dat nou nodig?

Kan ik eraan ontkomen?

Ja hoor, dat kan. Je kunt doen wat je doet en afwachten wat het zakelijke leven van je vraagt. Toch moet ik je waarschuwen voor deze wat passieve houding. Ik garandeer je namelijk dat je dingen gaan overkomen die je minder zullen bevallen. Wellicht is dat zelfs ook al gebeurd. Het is naar mijn mening zaak om zoveel mogelijk zelf de regie over jouw leven te vinden en te behouden. Dat moet wel door af en toe beschouwend te werk te gaan en aan je eigen ontwikkeling te blijven werken.

Schaadt het de balans tussen werk en privé?  

In de eerste alinea klinkt het allemaal wellicht wat bedreigend, weer zoiets dat je blijkbaar ‘moet’ doen. Ik benadruk maar weer: je moet niets, je kunt en mag iets. Dat bepaal je allemaal en helemaal zelf. Door dat proactief (uit eigen initiatief) te doen, hoef je niet met stoom en kokend water die opleiding te doen, omdat die nu eenmaal nodig is voor je volgende carrière stap. Je kunt het plannen en dus ook combineren met jouw privéleven.

Wie draagt verantwoordelijkheid voor al dat leren?

Jouw werkgever moet ervoor zorgen dat je employable bent. Dat is zelfs bij wet zo geregeld. Een werkgever die om welke reden dan ook het contract met je zal willen beëindigen, moet ervoor zorgen dat je kans op een nieuwe baan redelijk is. Bijvoorbeeld dor het aanbieden van outplacement begeleiding of het meegeven van een transitie vergoeding. De werkgever doet er wijs aan zijn medewerkers in brede zin de mogelijkheid aan te bieden om zich te blijven ontwikkelen. Maar jíj moet het wel doen. Persoonlijk vind ik dus dat vooral jij verantwoordelijk bent voor jouw eigen, duurzame inzetbaarheid. Jij kunt jouw werkgever erop wijzen dat een bepaalde ontwikkeling gewenst of noodzakelijk is. Dat weet je vaak al heel precies, maar wellicht moet je daar eens het gesprek over voeren met je leidinggevende of met HRM. Meteen maar even een advies: wacht niet tot zij in actie komen, maar neem zelf het initiatief.

Zijn er goede oplossingen?

Als je kijkt hoe druk we met ons allen zijn, of wellicht beter: hoe druk we ons maken, dan zou je kunnen zeggen: ‘Waar moet ik de tijd vandaan halen om ook nog eens van alles te moeten leren?’ Daar komt nog eens bij dat klassikaal onderwijs veel tijd en geld kost.
Na jarenlange verkenningen en het geven van trainingen, coaching en e-coaching, kiezen wij als Symion nu heel bewust voor vormen van embedded learning. Dat is een vorm van ‘ingebed leren’ die goed te combineren is met het reguliere werk en leven. We maken daarbij gebruik van leervormen via internet. We zijn niet de enigen die dat doen. Het is een trend, waarbij wij hebben geleerd welke vormen het beste leereffect en minste tijdsdruk vragen. Het is onze overtuiging dat jij zo veel mogelijk zelf de regie moet kunnen nemen om te kunnen bepalen wanneer je waarmee aan de slag gaat. Dit is voor ons leidend.

Waardevol?

Vanzelfsprekend wordt in elke les op een didactisch verantwoorde manier lesstof aangereikt. Maar bovenal word je via opdrachten uitgedaagd om met het geleerde aan de slag te gaan en daar ervaringen mee op te doen. Optioneel kun je die ervaringen delen met een echte job-coach om over je verkenningen te sparren.
Elke les of leerprogramma sluiten we af met een toets.
Bij succesvol doorlopen lesprogramma’s reiken we een certificaat uit.

Kan ik het eens proberen?

Ja, dat kan natuurlijk en dat beveel ik je ook van harte aan.
Beleven is immers geloven en daarom biedt Symion je nu de gratis mogelijkheid om met de ‘Academy’ kennis te maken.
Via deze link, kun je een les opstarten, die jou daadwerkelijk helpt om in kaart te brengen of je al lerend op de goede weg bent, of dat je op dat gebied iets meer regie zou kunnen nemen. Met praktisch toepasbare adviezen.

Het verplicht allemaal tot niets: Jij hebt immers de regie!!