Functiebeschrijvingen delen? Het gaat werken!

Een recent berichtje viel me op: de overheid wil dat wij in de nabije toekomst meer en meer onze auto’s met elkaar gaan delen. Dat heeft voor onze samenleving een aantal interessante voordelen. Bij zo’n bericht denk je als Symion coöperatie en ontwikkelaar van eigentijdse functiebeschrijvingen, meteen ….”waarom alleen onze auto’s delen, dat kan immers ook met functiebeschrijvingen?”. En dat zijn wij aan het doen.

Multifunctionele functiebeschrijvingen zien er anders uit.
Dat zit zo. De Symion Coöperatie ontwerpt, ontwikkelt en levert al vanaf het begin van haar bestaan (ca 2000) functiebeschrijvingen voor overheid, zorg en onderwijs, die er net even anders uitzien dan de meer traditionele adviesbureaus en systeemhouders plegen af te leveren. De beschrijvingen zijn niet alleen relatief kort van stof (2 x A4 landscape) maar bevatten informatie waarmee alle belangrijke personeelsprocessen (werven, selecteren, belonen, jaarafspraken, beoordelen, competentiemanagement, professionele ontwikkeling en loopbaanmanagement) kunnen worden gerealiseerd. En ze geven de medewerker de mogelijkheid om zelf de regie te voeren over de eigen professionele toekomst.

Accreditatie vraagt functiebeschrijvingen.
Het opstellen en in de organisatie laten landen van zo’n beschrijving kost, dat snapt iedereen, behoorlijk wat tijd en dus geld. Dat is, naar ons inzicht, een belangrijke reden waarom bedrijven er steeds minder voor lijken te kiezen om een goede set aan beschrijvingen te laten ontwikkelen. Dat bedrijven er nu minder dan vroeger behoefte aan hebben, wordt in onze adviespraktijk in ieder geval flink gelogenstraft. Zeker omdat er bij veel certificerings- en accreditatietrajecten steeds meer eisen worden gesteld aan bedrijven om vast te leggen hoe verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie zijn verdeeld en hoe er voor wordt gezorgd dat de daarvoor vereiste kennis en vaardigheden bij de betrokken medewerkers regelmatig getoetst wordt én aanwezig blijft. Zie bijvoorbeeld de vereisten die op dat terrein worden gesteld in ISO 15189 lid 5 bij de accreditatie van gezondheidszorglaboratoria.

Functiebeschrijvingen zijn breder bruikbaar
Symion adviseert diverse sectoren van onderwijs, overheid en zorg en heeft in de loop van de jaren een enorm bestand aan zeer bruikbare beschrijvingen opgebouwd die goed zijn onderhouden. De beschrijvingen zijn weliswaar voor specifieke opdrachtgevers gemaakt, maar een pedagogisch conciërge in de ene school verschilt inhoudelijk nauwelijks van die op een andere, vergelijkbare, school. En de analist in het ene laboratorium zal nauwelijks ander werk doen dan in een willekeurig ander gezondheidszorglaboratorium.

Opdrachtgevers leveren functiemateriaal voor gemeenschappelijk bestand.
Wat gaat Symion doen op dit gebied? Uit de verzameling beschrijvingen voor een specifieke sector in de zorg, overheid of onderwijs selecteren we, in overleg met vertegenwoordigers uit die sector, een aantal veel voorkomende door ons gemaakte functiebeschrijvingen. Die gaan we anonimiseren en voorzien van de meest recente inzichten over het gebruik van competenties, kennis en vaardigheden en voor zo ver nog nodig, van extra informatie die nodig is om een accreditatie- of certificeringstraject moeiteloos te doorstaan.

Symion beheert, onderhoudt en faciliteert
Het bestand aan beschrijvingen én de bijbehorende waarderingsinformatie (FWG3.0, MNT, FUWA-VO, FUWA-HBO, etc.) wordt vervolgens door Symion via een abonnement ter beschikking gesteld aan de deelnemende organisaties uit de sector. Met de organisaties die hun beschrijvingen voor dit doel ter beschikking hebben gesteld hebben we hierover afspraken gemaakt. Symion onderhoudt het algemene bestand, past waar nodig de waardering of het scoreprofiel aan en reageert op verzoeken van de abonneehouders voor aanpassingen en het aanvullen van het functiebestand.

Geen standaard voorbeeldbeschrijvingen.
Wat maakt dit project nu anders dan de bestaande verzamelingen aan standaardbeschrijvingen die sommige systeemhouders digitaal aanleveren aan iedereen die het lezen wil? De Symion-beschrijvingen zijn sectorgericht, actueel, multifunctioneel, van de sector zelf en door de deelnemende organisaties heel eenvoudig zelf op maat voor eigen gebruik te maken.

Lage kosten, weinig inspanning, veel toegevoegde waarde.
Voor een beperkt bedrag per jaar aan abonnementskosten en beperkte eigen inspanningen beschikt de organisatie dus voortdurend over een volledig actueel en bruikbaar bestand aan functiebeschrijvingen waar ze naar behoefte voor eigen gebruik uit kunnen putten. Als nevenvoordeel geeft het de organisatie een breder zicht op functies, functie-eisen en inschalingen die in de sector worden gebruikt, omdat de deelnemende organisaties immers uit hetzelfde functievaatje tappen.

Samen delen gaat opleveren. Net als met de auto.

Wordt vervolgd. Meer informatie? Mail Wiets Lysen naar Wiets@Symion.nl