Afschrijven of bijschrijven?

Zaken op orde
Iedere organisatie moet zijn zaakjes op orde hebben. Processen moeten goed geregeld zijn, de mensen goed toegerust, machines moeten het doen. Inkoop, productie en verkoop moeten effectief werken net als ondersteunende afdelingen en mensen. Als het allemaal op rolletjes loopt is het een grote valkuil om achterover te leunen. Voor de continuïteit van het bedrijf moet er voortdurend aandacht worden besteed aan precies dezelfde zaken. Soms is het handig processen te veranderen/verbeteren, bijv. via een ‘lean-verbetertraject’. Ontwikkelingen in de markt vragen om een voortdurende alertheid op inkoop- en verkoopkansen. Groei maar ook krimp vragen aanpassingen. Net als software dat moet worden geüpdate, moeten ook machines worden onderhouden en uiteindelijk vervangen door efficiëntere exemplaren. Het voert te ver om het hier allemaal op te noemen, maar het is een onderling samenhangend en daarmee complex geheel.

Afschrijven
De belangrijkste boekhoudkundige manier om te zorgen voor voldoende kapitaal om versleten machines te vervangen is ‘afschrijven’. Letterlijk schrijf je in de boekhouding iets van de waarde af van het betreffende productiemiddel. Ieder jaar daalt de boekwaarde totdat en machine is afgeschreven. De waarde van de afschrijving komt, simpel gesteld, overeen met het bedrag dat je opzijzet voor de aanschaf van een nieuwe machine. Logisch en verstandig.

Medewerkers
Ondanks soms een hoge graad van kapitaalinvesteringen zijn de medewerkers de belangrijkste ‘bedrijfsmiddelen’. Zonder mensen doet geen machine het. Zij zijn het ‘kapitaal’ van de organisatie. Hun kennis en vaardigheden zijn goud waard. Niet voor niets wordt bij de meeste vacatures gezocht naar iemand met ‘x jaar ervaring’.
Ervaring en kennis bouwen dus op. Dat gaat vanzelf, dat is een onlosmakelijk verbonden aan ouder worden. Toch is het slim om hierin te sturen. Om medewerkers gericht kennis en ervaring op te laten doen. Vooral wanneer de kennis aansluit bij de potentiële competenties, de talenten zul je zien dat de groei extra snel verloopt. En dat de medewerker die groeit dat als uitermate prettig ervaart. De motivatie groeit evenredig hard mee. En dat geldt ook voor de waarde voor de organisatie. Er is echt sprake van ‘toegevoegde waarde’. Geen ‘afschrijven’, maar ‘bijschrijven’.

Plan
Voor organisaties is het slim om voor machines een lange termijn planning aan te houden m.b.t. de afschrijf periode en te reserveren voor vervanging. Je weet hoe lang machines meegaan en welk effect goed of slecht onderhoud heeft op de levensduur daarvan.
Hetzelfde gaat op voor medewerkers. Breng in kaart welke talenten aanwezig zijn, welke potentie en groeimogelijkheden er zijn en in welke richting. Je weet dan ook of met het huidige personeel in de toekomstige behoefte aan gekwalificeerde medewerkers kan worden voorzien. Met deze kennis kun je gericht opleidingen of ervaringsplekken organiseren.
Gevolg:

  • medewerkers krijgen groeikansen,
  • de kwaliteit van de organisatie groeit,
  • de motivatie neemt toe,
  • de loyaliteit aan de organisatie groeit (verloop neemt af),
  • je wordt als organisatie aantrekkelijk voor nieuwe medewerkers,
  • het ontbreken van kwaliteit of potentie wordt zichtbaar waardoor daar passende oplossingen voor kunnen worden gevonden,
  • de vitaliteit van medewerkers en de organisatie groeit (verzuim daalt),
  • je behoudt een sterke(re) marktpositie.

Beleid
Om dit allemaal te bereiken is het wel nodig dat hierop beleid wordt gemaakt. Normaal gesproken noem ik dat personeelsbeleid, of opleidingsbeleid, maar heel vaak ontbreken daar hoofdstukken die de samenhang van ontwikkelen, bedrijfsmiddelen en prestaties van de organisatie beschrijven en hoe hierop effectief wordt geacteerd. Hier valt echt heel wat winst te behalen. Wij helpen je graag de mogelijkheden in kaart te brengen.