Werving en Selectiebedrijven zijn duur. Of toch niet?

Het gaat goed met uw bedrijf en u bent toe aan het vinden van een nieuwe werknemer. Heeft u wel eens stil gestaan bij de kosten die een nieuwe medewerker met zich meebrengt? De kosten die u maakt bij het zelf werven van nieuw personeel blijven vaak onderbelicht.

U gaat zelf uw werving en selectie doen

In een brainstormsessie met de betrokken manager en medewerkers wordt de vacaturetekst samengesteld en worden de vacaturekanalen bepaald. Advertentiekosten kunnen sterk uiteen lopen van gratis tot €600 voor de verschillende online jobboards. Vacatures in de gedrukte media kunnen nog veel duurder zijn. U kiest voor online en levert de vacature aan bij de geselecteerde jobboards.

U heeft een medewerker vrijgemaakt voor het behandelen van de binnenkomende reacties. U bent een hit op de jobboards en het aantal respondenten is overweldigend en de mailbox stroomt vol. U krijgt met regelmaat kandidaten aan de telefoon die meer informatie willen. En passant wordt u ook bestookt met kandidaten van no-cure, no-pay werving-en-selectiebureaus die met gedepersonaliseerde profielen proberen hun kandidaten bij u te slijten. Dit zal u echter 15%-25% van het beoogde jaarsalaris kosten.

Mooi druk mee!

Alle reacties, CV’s en brieven moeten worden bekeken en beoordeeld. Kandidaten die niet geschikt zijn, worden afgewezen. Mogelijk geschikte kandidaten en twijfelgevallen gaan op de stapel “intern te bespreken”. Na een paar uur intern vergaderen blijft er een “long list” over.

HR gaat aan de slag met de “long list” om een telefonische CV-check uit te voeren, eventuele referenties na te trekken en wensen en voorwaarden te bespreken. Hierna resteert een “short list” en deze kandidaten worden uitgenodigd voor een interview bij u op kantoor. De HR-medewerker plant de afspraken met de vereiste aanwezigen bij het interview.

Na de eerste interviewronde blijven er een paar kandidaten over die geschikt zijn voor de functie. Gezamenlijk met betrokkenen worden deze kandidaten besproken en volgt er nog een tweede interviewronde, een eventueel assessment en/of een psychologisch onderzoek.

Na de contractonderhandelingen wordt het arbeidscontract opgesteld! Hoera, u heeft een nieuwe medewerker!

Al met al zijn er nu toch al flink wat kosten gemaakt:

 • Mensuren voor het opstellen en plaatsen van de vacature
 • Kosten voor advertenties
 • Mensuren voor bespreken van de kandidaten
 • Mensuren voor opvolging long list en short list
 • Mensuren voor CV-check en referentiecheck
 • Mensuren voor de interviews
 • Reiskosten voor de kandidaten
 • Kosten voor eventueel assessment of psychologisch onderzoek

Als we al deze kosten bij elkaar optellen, dan praten we al gauw over 70 tot 90 uur aan interne uren per vacature. Daar komen de kosten voor de advertenties, assessments, reiskosten dan nog bij. In dit licht bezien vallen de kosten van uitbesteden eigenlijk best mee.

Uitbesteden

U besluit het werving-en-selectietraject uit te besteden. Dit betekent dat u aanzienlijk minder interne kosten (uren) zult maken en er blijft nog maar een klein deel van de uren over die u zelf moet invullen. Het W&S-bureau neemt u veel tijdrovende zaken uit handen als:

 • Opstellen van vacatureteksten
 • Plaatsen van de advertenties
 • Communicatie met de kandidaten
 • Voorselectie, afwijzingen en presentatie long list
 • Bespreken long list en vaststellen short list
 • Opvolgen long en short list w.o. CV-check en voor-interviews
 • Referentiechecks
 • Plannen van interview-afspraken
 • Ondersteuning bij interviews
 • Plannen van assessments of psychologisch onderzoek

Voor u blijven nu zaken over als het accorderen van de vacaturetekst, het bespreken van de long en short list en het houden van interviews. Bovendien kunt u ervan uitgaan dat uw kandidaten adequaat en op een professionele manier benaderd worden.

Bent u benieuwd naar onze aanpak en kosten van werving en selectie? Klik dan hier voor meer informatie.