Investeren in Soft skills

De economie lijkt langzaam uit het dal te klimmen, banken zijn nog steeds meer bezig met inwikkelen dan ruimte geven aan ontwikkelen, werkeloosheid is in Nederland hoog en bedrijven zijn nog voorzichtig met uitgaven. We bewegen ons in een cirkel waarin verwachtingen de teleurstellingen in evenwicht houden buy generic strattera. Na stilstand en voorzichtigheid staat investeren bij veel MKB bedrijven weer meer op de agenda. Het investeren om het bedrijf te versterken had in het verleden had vaak betrekking op zogeheten ‘SPAM’. Systemen, procedures, acties en middelen en methodieken. Investeren in de ontwikkeling van mensen stond bij MKB bedrijven veelal lager op de prioriteitenlijst. De benodigdheden en behoeften van de mens worden vaak aangeduid als ‘soft-skills’, en daar werd in veel MKB bedrijven minder over nagedacht.

‘SOFT-SKILLS’

In Wikipedia wordt de term soft-skills als volgt uitgelegd:
“Soft-skills zijn persoonlijke, emotionele en sociale en intellectuele vaardigheden. Onder soft-skills wordt verstaan: het ontwikkelde vermogen, om de eigen competentie, zo nodig in samenwerking met anderen, in praktische vaardigheden en kennis om te zetten. Soft-skills is een verzamelnaam voor de persoonlijke eigenschappen, socialevaardigheden,communicatieve vaardigheden, taalvaardigheid, persoonlijke gewoonten, vriendelijkheid, en optimisme die kleur geven aan de relaties met anderen”.

De aandacht voor de ‘soft-skills’ binnen een bedrijf is verantwoordelijk voor de houding en gedrag van mensen. Voor de bereidheid van mensen om zich te verbinden en zich in te zetten om gezamenlijke resultaten en doelstellingen te realiseren. ‘Soft-skills’ zijn de basis voor het goed functioneren van mensen. Wanneer daar voldoende aandacht voor is gaan mensen beter presteren, ontwikkelen zij ‘meer hart voor de zaak’, en wordt meer rendement gehaald uit alle ‘hard-skills’ die binnen een organisatie worden ingezet.

INVESTEREN

Machines gaan niet vanzelf harder draaien, processen en projecten worden niet vanzelf efficiënter en effectiever uitgevoerd, de kwaliteit wordt niet vanzelf beter, klanten gaan niet vanzelf meer bestellen, kosten worden niet als vanzelf beter beheerst. In ieder bedrijf zorgen mensen ervoor dat veranderingen en verbeteringen worden gerealiseerd. Het wordt meer en meer noodzaak te investeren in het welzijn, in het (wel)functioneren en in de behoeften van mensen. In alle ‘soft-skills’ die bijdragen aan een beter resultaat en rendement. Mensen zorgen voor de juiste aandacht voor producten, klanten, systemen en middelen. Hiermee verdient ieder bedrijf in deze tijd zijn bestaansrecht.