Werven van medewerkers met ‘roots van elders’ moeilijk?

Vacatures
Om openstaande vacatures gevuld te krijgen, vissen bedrijven vaak in steeds dezelfde vijver. Ze publiceren vacatures in de plaatselijke of regionale krant en op sociale media als LinkedIn en facebook. Hiermee bereiken ze vooral de kring rond de organisatie en huidige medewerkers.

Wij dagen u uit om in nieuwe vijvers te gaan vissen, zoals bijv. werven van medewerkers met roots van elders: migranten.

Onbekend maakt onbemind, andere vijvers, andere vissen, maar zeker kansrijk voor wie er voor wil gaan. Je kunt bijv. beginnen met het bieden van stageplaatsen voor MBO en HBO studenten. Stage is voor zowel de stagiaire als de afdeling/team een manier om vertrouwd te raken met migranten. Daarnaast kunnen de stagiaires een belangrijke rol spelen bij de naamsbekendheid en profilering van de organisatie naar de migranten samenleving. Zij kunnen de ambassadeurs zijn voor uw bedrijf, omdat zij ervaren waar de organisatie voor staat.

Waarom zo weinig collega’s met een migratieverleden?
De medewerkers met roots van elders zijn in sommige sectoren veel meer aanwezig dan in andere sectoren. Ook verschilt het per regio en per stad. Als bedrijf kun je op twee manieren omgaan met het gegeven dat er vrijwel geen mensen met een migratieverleden solliciteren. Je kunt de oorzaak ervan bij de mensen leggen, dit het accepteren en het er vervolgens bij laten. Je kunt ook actief aan de slag. Je gaat onderzoeken wat je als bedrijf kunt doen om binnen deze groep nieuwe medewerkers te werven. We helpen je om te verkennen waar verbeterpunten liggen, door een aantal aandachtspunten aan te dragen.

  • De huidige wervingsmethode bereikt de migranten samenleving niet.
  • Je bedrijf is niet bekend bij migranten.
  • Het ontbreekt bij potentiële medewerkers aan een duidelijk beeld van de organisatie.
  • De functie spreekt niet (voldoende) aan, op imago of inhoud.
  • Potentiële medewerkers zien geen perspectief in de functie.
  • Potentiële medewerkers ervaren weinig (h)erkenning als zij met het bedrijf kennis maken.
  • Bij de voordeur en bij de ondersteunende diensten (administratie, P&O, ICT) is er geen (h)erkenning van cultuur.
  • Potentiële medewerkers zijn niet bekend met de arbeidsvoorwaarden.
  • Vooraannames van medewerkers spelen een rol bij selectie en sollicitatie gesprekken.

Actie
Om succesvol medewerkers met roots van elders te werven, zijn er een aantal acties nodig. Te beginnen met een interne dialoog over het werven, de instroom en behoud van medewerkers met een migratieverleden. MT en middenkader hebben een belangrijke voorbeeldrol waar het gaat om omgaan met verschillen tussen mensen en tussen culturen. Om teleurstelling van zowel collega’s als de nieuwe medewerker te voorkomen is er draagvlak nodig, zoals bij veel veranderingen in het bedrijf.

Symion heeft jarenlange ervaring in het begeleiden bij en het ontwikkelen van bedrijven en organisaties op alle gebieden. Met name op het vinden en binden van medewerkers en op het omgaan met cultuurverschillen. Deze ervaring en kennis delen wij graag, zodat ook uw bedrijf mensen met roots van elders tot succesvolle medewerkers weet te maken.