Hoe doe ik dat, migranten werven?

De verschillen

Kansen voor de arbeidsmarkt
Hoe bereik ik de juiste mensen om de vele openstaande vacatures gevuld te krijgen? Een vraag waar u net als vele andere organisaties waarschijnlijk al een tijd mee worstelt. Een oplossingen kan liggen in het werven onder een groep die nu nog weinig aanwezig is in zorg en welzijnsorganisaties.

Meestal zoekt men mensen met een opleidingsniveau 3 of 4 of een HBO opleiding in de zorg en welzijnssector.  Het is opvallend dat er verhoudingsgewijs weinig migranten werken in deze sector. Daarom liggen hier kansen. Voordat ik inga op de kansen, eerst aandacht voor mogelijke redenen dat deze professionals uit andere achtergrond zo weinig aanwezig zijn in zorgorganisaties. Gevolgd door een aantal punten waarop interventies moeten worden gepleegd om meer migranten te werven, te laten instromen én te behouden.

Waarom zo weinig migranten als collega’s?
De vraag; ‘wat is de reden dat er maar weinig mensen met een migratie achtergrond  in de zorg en welzijnssector werken’ kent meerdere antwoorden. Het lijkt er op dat de gehanteerde wervingsmethode deze groep potentiële medewerkers niet bereikt of dat de boodschap niet uitnodigend is. Welk van onderstaande punten spelen er in uw organisatie?

 • De gebruikte kanalen om de vacatures naar buiten te brengen is te eenzijdig
 • De potentiële medewerkers met een migratie achtergrond worden niet bereikt
 • Uw organisatie is niet bekend bij migranten
 • Onbekend maakt onbemind
 • Het ontbreekt bij potentiële medewerkers aan een duidelijk beeld van de organisatie
 • Het imago van de functie spreekt niet (voldoende) aan
 • Potentiële medewerkers zien geen perspectief in de functie
 • Potentiële medewerkers ervaren weinig (h)erkenning
 • Bij de voordeur en bij de ondersteunende diensten is er geen (h)erkenning  
 • Potentiële medewerkers zijn niet bekend met de arbeidsvoorwaarden
 • Vooraannames medewerkers spelen een rol bij selectie van en gesprekken met kandidaten

Succesvol werven onder migranten met passend opleidingsniveau
Om opgeleide migranten te bereiken, te werven en te laten instromen zijn er verschillende interventies nodig. Deze interventies liggen op het gebied van;

 • Aansluiting zoeken bij migranten groepen in de samenleving  
 • Bekendheid geven over uw organisatie onder migranten
 • Bereiken van potentiële kandidaten vraagt andere routes
 • Potentiele medewerkers meer informatie en daarmee bekendheid geven over uw organisatie
 • Meer informatie en daarmee bekendheid over de te verrichten diensten (werkzaamheden)  
 • Meer informatie geven over de functie inhoud
 • Meer informatie over arbeidsvoorwaarden en kansen voor medewerkers  
 • Interne dialoog over het werven, de instroom en behoud van migranten medewerkers.

Kansen benutten, werven van migranten
Door steeds in dezelfde vijver te vissen blijft het lastig om de vele openstaande vacatures gevuld te krijgen. De vijver bestaat vaak uit het plaatsen van vacatures in de plaatselijke of regionale krant, Lin en face-book. Dit betekent dat vooral de kring rond de huidige medewerkers wordt bereikt. Zo sluiten sollicitanten aan bij de huidige werksfeer en organisatiecultuur, maar het verkleint de kans op het werven van migranten.

Op MBO en HBO opleidingen volgen ook studenten met niet alledaagse namen opleidingen in zorg en welzijn. Helaas laat de praktijk vaak zien dat het vinden stageplekken soms al lastig is voor deze studenten. Juist bij de stagiaires liggen kansen voor de zorg en welzijnsorganisaties. Stagiaires kunnen  een belangrijke rol spelen bij de naamsbekendheid en profilering van de organisatie naar de migranten samenleving. Stagiaires en cliënten met een migratieverleden kunnen ambassadeurs zijn. Zij hebben ervaring en weten op inhoud waar de organisatie voor staat. Via stagiaires en cliënten kunnen de vacatures worden verspreid. Geen alledaagse werkwijze maar wel één met kansen.