De vijver is groter dan je denkt!

Dit is meer dan ooit de werkelijkheid in een snel veranderende samenleving nu het economische goed gaat. De economische groei heeft een enorme krapte op de arbeidsmarkt tot gevolg, vooral in de techniek en de zorg. Zeker nu er verhoudingsgewijs veel mensen met pensioen gaan en jongeren langer studeren.

Feit is ook dat ons land inmiddels een grote culturele diversiteit kent. Waar sommigen dit als bedreiging ervaren is het tegelijkertijd een enorme kans. 

Herkent u deze verschillen tussen mensen ?
Bij meerdere organisaties, heb ik gemerkt, speelt, dat medewerkers en klanten uit andere culturen vraagstukken met zich meebrengen waar tot nu toe weinig ervaring mee is. Organisaties zijn er nauwelijks op toegerust. Het ontbreekt aan heldere antwoorden. Hoe herkenbaar zijn onderstaande vraagstukken voor u?

 1. Wij hebben de klok, anderen hebben de tijd, zo lijkt het. Waar de één altijd veel te vroeg is, komt een ander standaard te laat. Tijd blijkt verschillend geïnterpreteerd te worden.
 2. Men stelt zich altijd afwachtend op! Terwijl wij mensen aannemen vanwege de deskundigheid, ontbreekt het vaak aan initiatief nemen.
 3. Mensen verwachten dat ik als leidinggevende zeg wat zij moeten doen, maar ik verwacht eigen initiatief. Dat ontbreekt helaas vaak.
 4. Medewerkers met een migratie verleden zeggen ja, maar ze handelen er niet naar.
 5. Ondanks de genoten opleiding en de vakkennis blijft men in een gesprek maar om de hete brei heen draaien.
 6. Hebben we goede afspraken gemaakt met onze klanten en gerealiseerd, blijkt dat ze ontevreden zijn omdat zij iets anders verwachten. Kunnen ze niet lezen?
 7. Vanuit sociaal maatschappelijk ondernemen bieden wij enkele statushouders een werkervaringsplek. Dit levert soms problemen, omdat we elkaar niet begrijpen.
 8. We willen toe naar meer diversiteit van medewerkers, omdat we verwachten dat ook onze cliënten kleurrijker worden.
 9. Het werven van medewerkers uit andere culturen lukt maar niet.
 10. Het wordt niet openlijk gezegd, maar het schuurt vaak in de man/vrouw verhoudingen tussen collega’s.
 11. Sommige mannen vinden dat hun werk vrouwenwerk is.
 12. We gaan vrij flexibel om met afspraken én toch zijn de medewerkers met een familie elders, nooit tevreden.
 13. Nadat iemand een hogere functie had gekregen ging hij zich anders gedragen.

Maken bovenstaande punten je bewust dat ook jouw organisatie nog niet helemaal is ingericht op diversiteit in medewerkers en cliënten? Dan is het tijd om met collega’s in gesprek te gaan en advies in te winnen.

Samen-werken
Samenwerken leidt tot een beter resultaat. Daar zijn we bij Symion van overtuigd. Maar we weten ook, uit eigen ervaring, dat verschillen in verwachting en beeldvorming tussen mensen en groepen een goed resultaat flink in de weg kunnen staan. Waar voor de één persoonlijke keuzes enorm belangrijk zijn, kan voor de ander eer, het belang van de groep waartoe men behoort, hoog op de agenda staan. Zoals de titel al zegt: Mensen willen best veranderen, maar niet onder dwang!

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat culturele verschillen zijn terug te voeren tot vijf aspecten. Die vijf aspecten maken het mogelijk om wereldwijd culturen met elkaar te vergelijken. Door deze vergelijkingen kunnen we verschillen tussen culturen beter begrijpen en ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek. Met gebruik van de vijf aspecten ontstaan constructieve gesprekken die mogelijk leiden tot gedragsverandering. Dit helpt bij het ontwikkelen van inzichten en bespreekbaar maken van knelpunten of irritaties. Wij weten uit ervaring dat erkenning voor de situatie kansen biedt voor verandering. Mensen willen best veranderen…. maar niet gedwongen.

Symion kan u helpen om:

 • Inzicht te krijgen in de cultuurverschillen tussen medewerkers
 • Verwachtingen ten aanzien van initiatief nemen bespreekbaar te maken
 • Oplossingen te vinden bij communicatieve knelpunten
 • Verwachtingen beter te managen
 • Te coachen in werkhouding en gedrag 

Geïnspireerd? Wil je meer weten? Marrie Stoffer maakt graag een afspraak om samen met u te verkennen wat de mogelijkheden en kansen zijn voor uw situatie. Neem contact op via info@symion.nl of bel met (055) 303 1430.