Transformeren begint bij accepteren!

transformeren

Veranderen

Is veranderen moeilijk?  Velen van ons ervaren veranderen zeer zeker als een moeilijk proces en menigeen gaat in de weerstand wanneer veranderingen worden opgelegd.

Veranderen begint bij accepteren. Vechten tegen acceptatie is het grootste struikelblok waar mensen mee worstelen. Hoe groter de bereidheid van accepteren hoe minder de weerstand tegen veranderen.

Daarmee is niet gezegd dat we ons over dienen te geven, dat we alles dan zomaar goed moeten vinden. Accepteren is de huidige situatie doorzien zoals die is en daar niet tegen willen vechten.

Vanuit allerlei gedachten houden we graag vast aan het bekende, aan het vertrouwde, want veranderen brengt mogelijk risico’s met zich mee die we soms wel en soms niet kunnen overzien.

De grootste weerstand tegen wordt veroorzaakt door het opleggen van veranderingen. Dat merkt de verkeersagent die tijdelijk een vertrouwde route heeft afgesloten en dat is ook één van de onderliggende oorzaken in het vluchtelingen vraagstuk.

Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden, is een bekende uitspraak. Wat veranderen ook moeilijk maakt voor mensen is een stap doen in het onbekende, onzeker zijn over eigen kennis en kunde in een nieuwe situatie.

Accepteren

De huidige situatie is niet te veranderen. De huidige situatie is zoals die is. Je denkt mogelijk dat, wanneer je iets toevoegt aan de huidige situatie,  je de huidige situatie hebt veranderd. Nee, je hebt een nieuwe huidige situatie gecreëerd! Accepteren van de huidige situatie krijgt ruimte wanneer je niet toegeeft aan de neiging deze te willen veranderen voordat je deze situatie hebt geaccepteerd.

Wat je er ook van vindt, de huidige situatie is zoals die is en is een gevolg van wat is gedaan daar voorafgaand.

Transformeren

Transformeren is veranderen, echter veranderen is niet altijd transformeren. Veranderingen, waarbij de wijzigingen in de marge een verandering teweeg hebben gebracht, noem ik een aanpassing, een verschuiving. Een wezenlijk ander resultaat willen bereiken en iets werkelijk blijvend willen veranderen vraagt om meer.  Een ander resultaat vraagt om anders kunnen denken en kijken.

Na het accepteren van de situatie vraagt dit om het transformeren van je gedachten. Jonge kinderen zijn daarin heel flexibel en kunnen van het een op andere moment anders denken en anders tegen een situatie aankijken. Naarmate we ouder worden neemt de kans toe dat we ‘oude’ gedachten, overtuigingen en meningen blijven koesteren en willen meenemen naar een volgende situatie. Dat zorgt ervoor dat gewenste transformatie wordt gereduceerd tot een voortdurende worsteling tussen de bekende, vertrouwde situatie en het verlangen naar een ander resultaat.

Transformeren begint bij accepteren van de situatie zoals die is, accepteren dat het bekende en vertrouwde achter moet worden gelaten, accepteren dat er risico’s bestaan, accepteren dat je in een nieuwe situatie stapt, accepteren dat het anders wordt en accepteren dat jij onderdeel bent van de verandering.