Balans tussen werk en privé

leiderschap apeldoorn

Wensen

De start van een nieuw jaar. De tijd voor goede wensen, plannen en voornemens. Mogelijk de wens en het goede voornemen om een betere balans te realiseren tussen werk en privé.

Ik spreek met regelmaat ondernemers, directeuren en managers die in meer of mindere mate worstelen met het realiseren van een balans tussen hun werk en privé. En in veel van die situaties is de huidige uitkomst dat veel tijd op gaat aan werk en alles wat daarbij komt kijken en dat tijd en aandacht voor privé aangelegenheden er nogal eens bij in schiet.

Zij hebben het voornemen het anders te gaan regelen, in de praktijk lukt dat in veel gevallen matig of niet.

Plan of excuus?

“Winnaars hebben een plan, verliezers een excuus” is een veel gebruikte spreuk in de sportwereld. Dat geldt niet alleen in de sport, dan kun je ook betrekken op het realiseren van andere doelen en wensen.

Wanneer ik aan druk bezette ondernemers, directeuren of managers vraag wat zij willen betekenen en willen bereiken in hun werk, in het bedrijf of voor klanten, zijn zij meestal goed in staat om daar antwoord op te geven. Zij willen groei, omzet, tevreden klanten en zij willen daarin een voortrekker, een voorbeeld zijn. Ook op de vraag wat zij daar zelf voor doen krijg ik altijd wel antwoord. Zij plannen dit en laten hun agenda daar door leiden.

Wanneer ik hen vraag wat zij willen betekenen in de privé situatie wordt het niet zelden stil. Over die vraag hebben zij nog niet echt over nagedacht. Daar hebben zij geen plan voor, maar vervallen in voorkomende situaties in het uiten van excuses. ‘Geen tijd gehad’, ‘lastige klant’, ‘druk op de zaak’, ‘dit is belangrijk en moet eerst af’, ‘als dit voorbij is heb ik weer meer tijd’, en daar zijn vele varianten op.

Voor het thuisfront wordt maar zelden iets gepland, iets geagendeerd. Ja, natuurlijk komt dat wel voor, maar dan alleen wanneer er in de zakelijke agenda nog ruimte en tijd voor over is. Een ondernemer vertelde mij dat hij zo graag eens bij de voetbaltraining van zijn zoontje wilde gaan kijken, maar hij kon daar de tijd niet voor vinden. Ik stelde hem voor dit te plannen in zijn agenda, net zo als hij alle afspraken met klanten agendeerde. Vanaf het moment dat hij dit uurtje opnam in zijn agenda heeft hij al vele trainingen met plezier langs de kant van het veld gestaan.

Kiezen

Een goede balans tussen werk en privé bereik je door de juiste keuzes te maken. Dat wil overigens niet zeggen dat de tijd tussen werk en privé gelijk verdeeld dient te zijn. Weten wat je ook in de privé situatie wilt betekenen en er voor kiezen dat op een goede manier te agenderen en invulling aan te geven, zorgt voor een balans die bewust is gepland strattera australia.