Overgangsrecht transitievergoeding

hammer-611582_640Zoals u ongetwijfeld weet bent u als werkgever vanaf 1 juli 2015 wettelijk verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer u de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigt. Deze arbeidsovereenkomst zal dan meer dan twee jaar moeten hebben geduurd.

Als u als werkgever op 1 juli 2015 gebonden bent aan afspraken in een CAO of een Sociaal Plan met de bonden geldt voor de werkgever een overgangsregeling. Er bestaat dan -theoretisch gezien- het risico dat u dubbel moet betalen. Het is immers mogelijk dat er afspraken over vergoedingen of voorzieningen zijn opgenomen in de toepasselijke CAO of het toepasselijke Sociaal Plan. Onder vergoedingen valt bijvoorbeeld een beëindigingsvergoeding. Onder voorzieningen vallen alle afspraken over om- of bijscholing, een outplacementtraject of een wachtgeldregeling.

Om te voorkomen dat u als werkgever dubbel moet betalen is een overgangsregeling opgesteld. In deze regeling is opgenomen, dat lopende afspraken die zijn gemaakt met vakbonden, zoals in een CAO en/of Sociaal Plan, waarbij geen rekening is gehouden met de transitievergoeding, vóór gaan op de transitievergoeding. Met andere woorden: u hoeft in dat geval geen transitievergoeding te betalen.

Deze regeling geldt totdat deze afspraken (met de vakbonden) worden verlengd of gewijzigd en uiterlijk tot 1 juli 2016. Deze regeling geldt ook nog als de arbeidsovereenkomst eindigt op of na 1 juli 2016 met als voorwaarde dat de ontslagprocedure bij UWV of de kantonrechter is gestart vóór 1 mei 2016.

Ook rechters doen uitspraken in deze lijn. Zo heeft de Rechtbank Noord-Holland op 22 juli 2015 in een zaak bepaald, dat er geen transitievergoeding verschuldigd is, aangezien op basis van het overgangsrecht de CAO, in dit geval voor het primair onderwijs, voorziet in een bovenwettelijke WW-uitkering. Het is heel wel mogelijk, dat de transitievergoeding gelijk of hoger is dan de wachtgelduitkering die de werknemer zou ontvangen. In dat geval is op de werkgever -dankzij de overgangsregeling- een gunstiger financieel plaatje van toepassing.

Brigitte Siesling, advocaat partner van Van Overbeek de Meyer Advocaten en partner van Symion