Innovatie bij de gemeente Hollands Kroon

Logo HK

Symion ontwikkelt, samen met de gemeente Hollands Kroon, een methodiek om bijdragen van de mensen die bij de gemeentelijke organisatie werken te waarderen.

Hollands Kroon, de samenvoegingsgemeente van de voormalige gemeenten Anna Paulowna, Wieringen, Niedorp en Wieringermeer in de kop van Noord Holland, is druk bezig om van de traditionele ambtelijke organisatiestructuur van afdelingen en lijnmanagers af te stappen om over te gaan naar volledig “teamgestuurd” werken.

De gemeentelijke organisatie kent, als alles loopt zoals gepland in 2018 nog slechts twee werklagen: een directieteam van drie personen en 30 tot 40 teams van circa 9 personen.

Verantwoordelijkheden liggen dan zo laag mogelijk in de organisatie en vertrouwen, bevlogenheid, lef, respect en contact zijn de kernwaarden die in het werken centraal staan.

Bij deze vorm van nieuw werken hoort geen waarderingsmethodiek of een beloningsmethodiek die uitgaat van functies en taken. De 18 BBRA-schalen, waarderingssystemen als FUWAGEM en een aantal CAO-afspraken helpen Hollands Kroon niet meer om mensen op de posities te krijgen en te houden waar ze in hun kracht staan en hen te belonen naar hun bijdragen.

Een eerste fase in het ontwikkelingstraject nadert zijn voorlopige afronding. Vier consultants van Symion ontwikkelden, samen met een aantal Hollands Kroonmensen (leden van diverse teams in de rol van OR-lid, HR-adviseur, beleidsmedewerker en directeur), de afgelopen maanden een nieuw denkkader om mensen in plaats van functies te waarderen. Van inspirators en koersbepalers via vertalers van koers naar plannen en werkprocessen naar praktijkmensen die hun vak verstaan en hun werk zo goed mogelijk willen uitvoeren. Een nieuw denkader dat vervolgens de basis zal worden voor een aanpak van selecteren, feed back/beoordelen en belonen.

De weg is nieuw en soms ongewis maar de bruikbaarheid en acceptatie zijn bij de landing verzekerd door de intensieve samenwerking tussen “binnen” en “buiten”.

Wordt vervolgd…

Belangstelling voor de ontwikkelingen bij Hollands Kroon? (zie www.werkenbijhollandskroon.nl en www.HollandsKroon.nl).

Heeft u belangstelling voor het ontwikkelingstraject bij Hollands Kroon? Neem dan contact op met projectleider Wiets Lysen.

Wiets Lysen, managing partner van Symion