Sámenwerken verdient beter!

effectief leiderschap

Samen werken gaat goed
Sámenwerken verdient beter

Samen werken

Waar mensen werken, werken ze ook vaak samen, soms als collega’s binnen het zelfde bedrijf of afdeling of binnen een team. Uitgaande van taken en doelstellingen werken zij samen en hebben allen daarin een rol en verantwoordelijkheid. Vaak geldt dat ieder dat doet met daarbij het eigen belang voorop gesteld  Dat lijkt misschien niet altijd even duidelijk, echter ieder mens handelt instinctief vanuit het eigen belang.

Je ziet wel dat bedrijven en afdelingen hun best doen een soort van gezamenlijke agenda vast te stellen, maar dat mondt in de praktijk veelal uit in samen werken in plaats van sámenwerken.

Dat is vooral een gevolg van de wijze waarop mensen worden aangesproken en worden beoordeeld. De aanpak is nog veel gericht op het individuele presteren en minder op het elkaar versterken. Daarnaast staat het ontbreken van een open communicatie effectief sámenwerken nogal eens in de weg.

Ik zie in bedrijven en organisaties veel mensen samen werken en wanneer ik in gesprek kom over de wijze waarop samen wordt gewerkt, merk ik dat de focus primair gericht is op de eigen individuele inbreng in relatie met de eigen resultaten en bijbehorende beloning. Dat is ook hetgeen waarvan wordt verwacht dat mensen zich verantwoorden.

Een andere oorzaak is dat in veel situaties taken en doelstellingen worden opgelegd zonder uit te gaan van de mogelijkheden en beperkingen van diegenen die het dienen uit te voeren.

Sámenwerken

Sámenwerken begint bij het samenstellen van een gezamenlijke agenda, geënt op ieders individuele kwaliteiten, capaciteiten en inbreng. Gericht op elkaar versterken om gezamenlijke doelstellingen te realiseren. Sámenwerken betekent voorbij kijken aan de individuele kaders en belangen en in alles het gezamenlijk belang voorop stellen. Ook in situaties waarin het gezamenlijk belang kan schuren met het individuele belang. Dat vereist wel een gelijke insteek van alle betrokkenen.

Wil sámenwerken meer ‘verdienen’ en langer standhouden dan alleen goede bedoelingen,  is het noodzakelijk een andere insteek bij het beoordelen van resultaten en functioneren van medewerkers te hanteren. Centraal dient hierbij de bereidheid en de daadwerkelijke inbreng voor het collectief beoordeeld en beloond te worden. Dit uiteraard in relatie met de individuele kwaliteiten en capaciteiten die ingezet worden om het collectief zo goed mogelijk te laten functioneren.

Communicatie

Sámenwerken kan functioneren en stand houden wanneer op de juiste wijze aandacht besteed wordt aan de onderlinge interactieve communicatie. Directe communicatie zonder waarde en zonder oordelen, waarmee de ander zich gerespecteerd voelt en waarbij de ander direct bereid is om naar te luisteren. Communicatie met de heldere boodschap de ander iets mee te geven waar hij of zij direct iets aan heeft. Communicatie waarvan de toon, de vorm en de inhoud iets wezenlijks bijdraagt aan de samenwerking.

Leiderschap

Sámenwerken verdient meer! Dat ontstaat alleen wanneer de leidinggevende of manager in staat is daar de juiste omstandigheden voor te creëren. De speelruimte voor sámenwerken wordt altijd bepaald door de ruimte die een leidinggevende bereid is te geven. De juiste visie op sámenwerken is  een cruciaal onderdeel van de stijl van leiderschap.

Het creëren van effectieve samenwerking is een vast onderdeel van alle MD programma’s van Symion.

Gerke van Zalk

Symion, uw mensen verdienen beter