Slashen, dé toekomst voor ongebruikt talent?

Slashen (* één medewerker met twéé functieposities)

In recente managementliteratuur wordt (nog steeds!) regelmatig geschreven over de wens van (de Nederlandse) werknemers aan optimale zekerheid in het professionele bestaan. Het liefst in de vorm van een vaste baan, een contract voor onbepaalde tijd, vijf of zes weken vakantie en een leaseauto.

De stormachtige toename van het aantal ZP-ers (zelfstandige professionals) ten spijt is de vaste betaalde baan nog steeds het ideaal; de ZP-rol is immers niet iedereen op het lijf geschreven en is velen slechts “overkomen”.

Maar omdat de vaste banen en de contracten voor onbepaalde tijd even niet voor het opscheppen liggen, blijven veel werknemers zitten waar ze zitten, ondanks het feit dat een flink aantal van hen best zouden willen overstappen naar een andere functie of organisatie als de gelegenheid zich voordoet. Soms omdat ze het wel hebben gezien bij hun huidige werkgever maar veelal ook omdat ze hun talenten niet meer voldoende kwijt kunnen in hun huidige werk.Gegeven de vrijwel zekere toekomstige tekorten aan talent op velerleivakgebied, kan het in het voordeel van werkgevers zijn om deze, meer ambitieuze, medewerkers binnen boord te houden. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door hen, naast het reguliere werk, andere werkzaamheden te laten uitvoeren waar andere talenten voor nodig zijn.

De opdracht van Symion

Symion is, in opdracht van een laboratoriumorganisatie in de gezondheidszorg, in het kader van een functiestructureringstraject, bij een dergelijk HR-innovatieproject betrokken. Bij het geheel opnieuw beschrijven en waarderen van de functies (FWG 3.0) is een deel van de functies niet meer als “functie” maar als “rol” beschreven. De door Symion geïntroduceerde nieuwe wijze van FWG 3.0-functiebeschrijven leent zich daar goed voor. Zo zijn de Monsternemer, de Commercieel medewerker buitendienst, de Medewerker kwaliteitszorg en de Helpdeskmedewerker geen functies meer met een vaste bezetting maar een rol in deeltijd, uit te voeren door medewerkers die dat een leuke “bijbaan” lijkt. Vooropgesteld uiteraard dat zij beschikken over de vereiste kennis, (commerciële) vaardigheden, competenties en ambities.

Neem de Microbiologisch analist. HBO opgeleid en vijf dagen per week bezig met het uitvoeren van (routinematige) onderzoeken op patiëntenmateriaal (bloed, urine, etc.). Was daar tien (of zelfs vijf) jaar geleden nog heel wat kennis en ervaring voor nodig om de, soms complexe, ziektebeelden te kunnen herkennen uit de opgezette kweken, inmiddels is veel van het “denk- en herkenwerk” overgenomen door apparatuur en softwareprogramma’s. De kennis en ervaring van de analist,die dan niet meer in die mate nodig is maar nog wél aanwezig, kan bij dat laboratorium bijvoorbeeld ingezet worden in de deeltijdrol van Commercieel medewerker buitendienst. Eén dag in de week op bezoek bij huisartsen, verpleeghuisartsen, ziekenhuizen, saunacomplexen en productiebedrijven, als de leveranciers van het te onderzoeken patiëntenmateriaal (dé basisgrondstof van het laboratoriumproductieproces).

De voordelen van slashen

Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: de betrokken analist is met zijn praktische ervaring en kennis een professioneel inhoudelijk “effectieve” en gewilde gesprekspartner voor de klant om klachten en vragen mee te bespreken. Ook de voorstellen van klanten voor mogelijke nieuwe vormen van dienstverleningslanden in vruchtbare aarde: de analist weet immers waar hij over praat!

Ook voor de analist zelf louter voordelen: hij/zij is niet alleen even uit de dagelijks routine weg maar verbreedt daarmee,letterlijk, zijn horizon en inspireert bij terugkomst het laboratorium en collega’s met nieuw verworven inzichten en voorstellen ter verbetering van de dienstverkenning of de interne werkprocessen. Ten slotte bespaart deze werkwijze het laboratoriumkosten omdat er geen full time commerciële man of vrouw als “artsenbezoeker” hoeft te worden aangetrokken. Ook kan de productiviteit kan, door de inspiratie-“boost”, wel eens dusdanig verhoogd worden dat die ene dag buiten de deur van die ene analist door hemzelf en de anderen geheel wordt “goedgemaakt”.

Slashen (Analist/Commercieel medewerker buitendienst) is, vanwege de positieve effecten op mens en organisatie, inmiddels een trend bij veel organisaties (zowel bij overheid als bedrijfsleven). Symion heeft de kennis en ervaring hoe dat vorm te geven in zowel de functiestructuur als in de arbeidsvoorwaarden. Ook begeleidt Symion via team coaching managers en medewerkers in het praktische zin omgaan met slashen.

Wiets Lysen, Symionaut