Rendement verbeteren?

rendement

rendementHoe doen jullie dat eigenlijk, mijn Rendement verbeteren?

Deze vraag krijgen wij als professionele dienstverleners regelmatig. Eerlijk gezegd moeten we dan vaak zelf ook wel weer even nadenken hoe we dat eigenlijk doen. Geen twee projecten zijn daarin hetzelfde. In de kern zit het hem erin dat we het niet voor u doen, maar met u.

In deze Blog geef ik daarover wat meer duidelijkheid.

Waarom is er zo’n behoefte aan rendementsverbetering?

Eenvoudige vraag waarop geen eenduidig antwoord  past. Het is immers altijd een combinatie van factoren. Daarin liggen aspecten opgesloten als marktontwikkelingen, economie en conjuctuur, arbeidsverhoudingen, aandeelhouderswaarde, met de zelfde resources meer moeten doen, toenemende regeldruk, etc. Maar natuurlijk kan het antwoord ook gevonden worden in leiderschap en aansturing.

Het is aan de ondernemer/directeur/leider deze zaken elke keer weer op waarde te schatten en steeds weer de juiste keuzes te maken. Organisaties die het zwaar hebben zouden hier echt meer aandacht aan moeten geven. Dat willen zij ook wel, maar zij blijven nog al eens in de “overleefstand” staan. En borduren daardoor voort  op wat ze al jaren deden.

Waarom lukt het veel bedrijven niet om die noodzakelijke stap voorwaarts te zetten?

Ik durf het bijna niet te zeggen, maar het wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet of onvoldoende structureel ontwikkelen en inzetten van ondernemend denken. Het ligt niet aan inzet. Alle ondernemers en leiders van organisaties die ik ken gaan juist harder en langer werken als zij in een situatie komen waarin rendementen en resultaten onder druk staan. Zij vragen dat ook vaak van hun omgeving.

Ondernemerschap vraagt in onze visie het lef durven tonen om ‘out of the box’ te denken, maar ook om eens wat extra te investeren om te kijken waar het in uw bedrijf, organisatie of afdeling nu werkelijk aan schort.

Synergie tussen uw kennis en die van Symion.

Wij hebben ooit eens becijfert dat Symion met al haar professionals tezamen over zo’n 500 manjaren kennis en ervaring beschikken. In onze ogen is dat onvoldoende. Dat klinkt misschien gek, maar wij  kunnen daarmee niet beweren dat wij alleen de wijsheid in pacht hebben. Samen met u durven wij  evenwel glashard te beweren voldoende wijsheid te hebben om uw bedrijf of organisatie op het juiste spoor te krijgen. Wanneer we uw kennis en ervaring met de onze combineren, dan hebben we samen echt alle oplossingen binnen handbereik.

Hoe gaan we idealiter te werk?

Na een intake gesprek met u of uw MT voeren we een volstrekt neutraal maar professioneel onderzoek uit. Als voorbeeld analyseren wij, indien beschikbaar, management informatie, we voeren gesprekken met de belangrijkste mensen in het bedrijf of organisatie en beoordelen personeelsdossiers.

Vanuit de vraag naar rendementsverbetering stellen wij kritische vragen en duiden wij alle verkregen informatie. Wij voeren een uitvoerige analyse uit en stellen verbeterplannen samen.

De uitkomsten van de analyse en onze visie op de verbetermogelijkheden presenteren wij aan u en uw MT. Het is aan u wat u daar vervolgens mee wilt doen en of en door welke professionals u zich in de uitvoering van de verbeterplannen laat begeleiden en ondersteunen.
Symion heeft alle expertise in huis om u bij welk proces dan ook te ondersteunen, maar u bent er zelf bij om te bepalen wie en wat u in uw bedrijf of organisatie nodig heeft.

Resultaatverplichting.

Het is nog niet voorgekomen dat onze analyse zoals zojuist beschreven niet tot verbetering heeft geleid. Wij kunnen u daar meerdere voorbeelden van geven.

De kans dat dat lukt, neemt immers exponentieel toe naarmate wij daar samen met u verantwoordelijkheid voor nemen. En dat is ondubbelzinnig wat we doen. Wij gaan daarin gerust zo ver dat u een deel van onze factuur pas betaald naarmate het resultaat daadwerkelijk is of wordt gerealiseerd.

 

Onderneem!

Heb het lef om ons een resultaatgerichte analyse van uw bedrijf of afdeling te laten maken. Uiteraard vraagt dat een investering van u, maar daar kijkt u als hedendaags ondernemer vast niet van op. Wel bewaakt u zelf of die investering loont. En er is niemand anders dan u die dat na onze advisering mag vaststellen.

Vraag hieronder om meer informatie of bel ons op 055 – 303 1430

[inbound_forms id=”2298″ name=”Algemeen contactformulier”]

Alex Janssen, Business coach / sparring partner