Meer effect door samen te werken

Ik gooi er meteen maar een vraag tegenaan: waarom zou je samenwerken als je het alleen kunt doen? En dan nog een mening: het is beter samen te werken dan alleen te werken. Het lijkt erop dat deze twee stellingen elkaar tegenspreken, maar in het meest ideale geval versterken ze elkaar.

Ik zal dat uitleggen:

Als je zelf niets kunt, dan ontkom je er niet aan dat je moet samen werken. Anders gebeurt er niets. Als je ergens heel goed in bent dan vind je wellicht dat samenwerken niet nodig is of zelfs contraproductief zal zijn. Jij kunt het immers prima alleen. En anders kost het je ook nog tijd de ander alles uit te leggen!

Ik hoop dat hierin doorklinkt dat ik een andere mening ben toegedaan. Immers als je beweert dat ieder moet doen waar hij of zij goed in is, en dat doen wij bij Symion, dan vraagt dat om focus aan te brengen. Om te weten wat je goed kunt maar ook wat anderen beter dan jij kunnen. Het is een open deur maar daarom nog niet minder waar dan dat 1 + 1 meer is dan 2.

Wat houdt mensen tegen om samen te werken?

We hebben van jongs af aan geleerd om goed je best te doen en zo zelfstandig mogelijk te worden. Professionals baseren zich op eigen kennis en ervaring die zij vaak in jaren hebben vergaard. Naarmate professionals langer op die eigen kennis kunnen bogen en dat ook al langer alleen hebben gedaan, bestaat er geen directe aanleiding om daar anderen bij te betrekken. Daar komt nog bij dat anderen, die ook een eigen kijk op de zaak hebben de sterke neiging hebben te bekritiseren waar jij vanuit ervaring sterk in gelooft. Zo beschouwd zouden professionals die slecht tegen kritiek kunnen, maar beter niet de samenwerking opzoeken. Ik kan vele voorvallen noemen waarin ik precies dat heb zien gebeuren.

Waarom kun je maar beter wel met anderen samenwerken?

Omdat jouw kennis en ervaring, hoe fantastisch die ook is, maar tijdelijk mee gaat! Dat heeft niets met jou te maken, want dat is echt van alle tijden. We moeten wel veranderen om ‘in de tijd’, ofwel actueel en geloofwaardig te blijven. Jouw kennis en ervaring wordt juist aantoonbaar meer waard, naarmate je het in de huidige tijd toepasbaar weet te maken en te houden. Daar zit een Darwiniaanse natuurwet achter: Niet het sterkste organisme overleeft, maar het organisme dat zich steeds weer het beste weet aan te passen. Waarom zou je dat aanpassen in vredesnaam allemaal alleen doen. Als je het samen doet sta je ook sámen voor die in de tijd noodzakelijke veranderslag.

 

Samenwerken vraagt wel iets van je: respectvolle interactie vraagt namelijk dat je je tot bepaalde hoogte verbindt aan andere professionals en dat je hen als mens en als deskundige leert kennen.

Dat kost tijd, maar wij zijn er van overtuigd dat dat dubbel en dwars loont. Enerzijds omdat je daardoor overleeft, anderzijds omdat het door de gezamenlijkheid makkelijker en meestal ook leuker wordt.

Hoe nu verder:

Stop per direct met dat solistische gemodder van en je en ga op zoek naar samenwerking. Excuseer mijn directheid. Ik realiseer me dat dat makkelijk gezegd is dan gedaan. Maar het loont, anders zou ik je dat advies niet geven. Wij kunnen je helpen, maar willen daar ook best met je over in gesprek. Stuur ons via deze link een bericht of stel ons een vraag. We zullen samen met je kijken hoe we je kunnen helpen samenwerking in jouw geval op gang te brengen. Met maar één doel: dat jij effectiever bent, wordt of blijft.

 

Alex Janssen, Business coach