Is er overeenkomst tussen een Professional en biefstuk?

Wat heeft een Professional, wanneer hij geen slager is, nou te maken met biefstuk? Naast het eten ervan, wanneer de opdrachtgever weer een factuur heeft betaald, niets zult u denken.

Er zijn de laatste decennia veel slagers verdwenen en veel mensen kopen hun biefstuk bij de supermarkt. Biefstuk is slechts een beperkt deel van het gehele rund, dat betekent een zekere mate van schaarste wat de hogere prijs bedrijfseconomisch verantwoord. Wat veel mensen niet weten is dat zij wel een stukje vlees kopen van een rund (stuk beef), maar dat het in de meeste gevallen de vergelijking met het biefstukje van de slager niet kan weerstaan. Is dat erg? Nee, voor de meeste mensen geldt ook dat zij niet weten hoe je het best een lekker biefstukje bakt. En dan maakt het minder uit wat je koopt.

Juist daar ligt de overeenkomst met de inzet van veel Professionals. De hang naar opdrachten van Professionals in combinatie met het gevoel bij opdrachtgevers dat er ‘iets’ moet gebeuren zorgen ervoor dat opdrachten worden vergeven en uitgevoerd zoals het biefstukje van de supermarkt. Professionals haken maar al te gemakkelijk aan bij de vraag van de opdrachtgever en zijn niet in staat of hebben niet de bereidheid nader te onderzoeken wat het onderliggende vraagstuk of probleem is en zijn veelal te weinig kritisch op wat zij zelf inbrengen.

De opdrachtgever die naar aanleiding van een situatie of een geconstateerd probleem, binnen zijn denkkaders en kennis, een vraag stelt, heeft vaak al een voorkeur voor de richting van het gewenste antwoord of gewenste aanpak van dit probleem. Dat betekent dat hij zijn probleem opgelost denkt te zien binnen zijn eigen kaders.

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. A. Einstein

De heer Einstein gaf al aan dat problemen alleen echt opgelost kunnen worden buiten de kaders waarin het probleem is ontstaan of veroorzaakt. Wanneer een Professional instapt in de kaders van zijn opdrachtgever valt dat in de categorie, “Hij wil een ‘aap’, dus krijgt hij een ‘aap’!” Wederom ligt hier mijn vergelijk met het biefstukje in de supermarkt. Wanneer de opdrachtgever tevreden is, is de Professional tevreden! Had het anders gekund? Who cares? Had het anders gemoeten? De vaak negatieve beeldvorming over ingehuurde externen ligt hier aan ten grondslag.

Dat vraagt het nodige van Professionals die mensen en organisaties begeleiden bij het oplossen van vraagstukken en het realiseren van een nieuwe, veranderde situatie. Voor een goede professional dient de vraag van een potentiële opdrachtgever niet leidend te zijn. De Professional zal zelf moeite moeten doen zijn eigen kijk op een probleem of een situatie te creëren. En vervolgens dient hij de moed te hebben om, mogelijk tegen de visie van een opdrachtgever in, zijn visie op de oplossing en de weg ernaar toe te verwoorden. In een markt waarin het lastig is nieuwe opdrachten te verwerven, lijkt dat voor veel Professionals een lastige opgave.