Een stap verder …. in leiderschap

Leiderschap is in ontwikkeling.
In de ‘vorige eeuw’ lag de focus bij leiderschap vooral  op “het anderen laten doen wat jij wilt”. “De baas(leider) betaalt dus de baas bepaalt.” En nog zie je binnen redelijk veel bedrijven deze houding bij leidinggevenden. De leider heeft een houding die aangeeft dat hij weet wat goed is voor het bedrijf/de afdeling en zijn ondergeschikten worden geacht binnen dat kader te functioneren. Het resultaat daarvan is dat veel medewerkers binnen bedrijven ‘denkdood’ gemaakt zijn.

Zij worden niet geacht en niet meer uitgedaagd mee te denken over de ontwikkeling van hun eigen werk en langzamerhand wordt het denken uitgeschakeld. Dat is misschien wel makkelijk voor een leider die vanuit de angst de controle te verliezen handelt, maar het schakelt ook de bereidheid tot ontwikkeling en veranderingen uit. En dat leidt uiteindelijk tot stilstand en achterstand. Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen de leider en zijn medewerkers. Het wordt voor de leider steeds lastiger om leiding te geven en vooruitgang te boeken. De leider heeft sterk het gevoel dat hij door zijn omgeving geremd wordt.

Leiderschap anno nu is gericht op visie, op ontwikkeling en op verbinding met de mensen die hierbij zijn betrokken. Een leider die helder is in zijn visie weet zijn medewerkers te inspireren en uit te dagen aandacht aan hun ontwikkeling te besteden.  Deze leider ontmoet weinig weerstand en ontvangt van zijn omgeving volop ‘voeding’ om zijn visie verder aan te scherpen.

Een leider met een heldere visie heeft mensen om zich heen die met een groot enthousiasme, met passie en trots samen op weg gaan en samen doelstellingen realiseren. Deze leider heeft niet het gevoel dat hij door zijn omgeving wordt geremd, maar wordt juist gestimuleerd om met zijn medewerkers nieuwe uitdagingen aan te gaan.