Zijn MD programma’s nog wel van deze tijd?

effectief leiderschap

MD-trajecten vallen soms tegen

Deze vraag komt niet uit de lucht vallen. Die hoor ik namelijk regelmatig van ondernemers en bestuurders. Daar op doorvragend is me duidelijk geworden dat veel MD-programma’s (Management Development) te lang op dezelfde leest geschoeid zijn en niet opleverden wat men verwachtte of hoopte.

Wij begeleiden al jaren leiders en ondernemers in heel verschillende organisaties. Altijd vanuit dezelfde drijfveren: het verbeteren van rendement en resultaat van de organisatie en het borgen van de continuïteit. Wij hebben, gebaseerd op jarenlange ervaring in verschillende branches, een ondernemende kijk op professionaliteit en het ontwikkelen daarvan ontwikkeld.

Onze aanpak is anders

Dat de resultaten van MD-trajecten soms tegenvallen heeft volgens mij vooral te maken met de tijd waarin we leven en met de verwachtingen die opdrachtgevers en deelnemers hebben van die resultaten van een MD-traject. Verandering is aan de orde van de dag en men moet mee ontwikkelen om bij te blijven. Wat betreft de verwachtingen haak ik graag aan wat ik in de eerste alinea van deze blog beschreef”: ”het traject leverde net niet op wat men hoopte”. Volgens mij zit daar een belangrijk pijnpunt. Opdrachtgevers en/of deelnemers moeten helder kunnen maken wat ze verwachten in het functioneren na afronding van het MD-traject. De te behalen doelen zouden idealiter SMART geformuleerd moeten worden. Maar SMART formuleren is niet genoeg; na afloop moeten veranderingen ook worden getoond en gemeten.

MD blijft lonen als je het goed doet

In onze leergang besteden we overigens niet direct aandacht aan de vakinhoudelijke kanten van het expert- of professional-zijn. We verzorgen géén vaktrainingen en omdat we met opzet deelnemers uit heel verschillende professionele richtingen in één MD-traject samenbrengen, kan dat ook niet. Waar we wel heel veel aandacht aan geven is aan het ontwikkelen van een persoonlijke visie op professionele dienstbaarheid, hedendaagse commercieel denken, nieuwe verdienmodellen en nieuwe vormen van leidinggeven. Kortom aandacht aan (intern) ondernemerschap.

Deze aspecten zijn onzes inziens dermate universeel dat we in ons MD-programma bij voorkeur experts en professionals uit verschillende branches, sectoren en beroepsgroepen bijeenbrengen. Zij inspireren elkaar en leren mede daardoor anders naar de genoemde aandachtsgebieden en naar hun eigen vak(-gebied) te kijken.

In onze MD-trajecten bieden we een goede mix van training, coaching, intervisie en elkaar inspireren. De deelnemers werken zowel in groepsverband (klassikaal), individueel als online aan hun (persoonlijke) ontwikkeling.

Ten slotte is kenmerkend voor onze aanpak dat we met kleine groepen (max 10) werken en altijd met twee begeleiders/coaches in een groep. Een leergang duurt ongeveer één jaar dus de deelnemers trekken een jaar lang met elkaar op, leren elkaar als professional en als mens kennen en durven zich daardoor kwetsbaar naar elkaar en naar de coaches op te stellen. Onze MD-deelnemers worden door het volgen van de leergang aantoonbaar beter functionerende en meer ondernemende experts en professionals.

Aan de slag

Wilt u meer wilt weten over onze MD-programma’s? Download onze flyer of stel uw vragen via   info@symion.nl.  U kunt u zich natuurlijk via het inschrijfformulier ook direct aanmelden.

Zie ook het programma Management Development

 

Alex Janssen (begeleider/coach/professioneel tegenspreker)

Symion, omdat mensen het verdienen