Wilt u ook meer plezier in uw werk?

Wij zijn ervan overtuigd dat mensen moeten doen waar ze goed in zijn. Doen waar je goed in bent verhoogd de productiviteit en even zo belangrijk de “lol in je werk”. We hebben echter de ervaring dat veel mensen in het bedrijfsleven, om welke reden dan ook, het gevoel hebben dat ze niet meer doen waar ze goed in zijn. Dit verklaart dat waarom mensen, afdelingen of zelfs hele bedrijven minder goed functioneren.

Vaak zijn er met kleine aanpassingen grote veranderingen met positief resultaat te bewerkstelligen.

Voorbeeld

Een eigenaar van een commercieel bedrijf met 15 medewerkers, merkte dat hij erg veel met de dagelijkse sores belast werd. Die bemoeienis met dagelijkse operatie koste hem meer tijd dan hem lief was en belette hem zich bezig te houden met de zaken die hij leuk vond.

Na een gesprek met de directeur/eigenaar bleek dat er mensen in de organisatie zijn die dezelfde dagelijkse zaken ook uitvoerden. Hoewel deze managers goed in staat leken te zijn om deze taken zelfstandig uit te voeren, waren ze echter gewend om hem daar altijd bij te betrekken.

Gekozen oplossing

  • Herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden; De betrokken managers kregen de verantwoordelijkheid en de bijbehorende bevoegdheden om de dagelijkse operatie zelfstandig uit te voeren. De directeur/eigenaar wordt door middel van rapportage achteraf op de hoogte gesteld. Door rapportage achteraf in plaats van controle vooraf verliep de dagelijkse operatie een stuk soepeler en de tijdsbesteding van de eigenaar aan de dagelijkse operatie nam flink af.
  • Via assessments werd duidelijk welke ontwikkeling de managers en de eigenaar nodig hadden om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden goed en adequaat uit te kunnen voeren.
  • Via training en team coaching werd de samenwerking tussen managers en directeur sterk verbeterd

Resultaat

De eigenaar kon zich weer bezig houden met zijn favoriete werkzaamheden, wetende dat de dagelijkse operatie in goede handen was. De managers voelden zich meer betrokken bij het bedrijf door de toegenomen verantwoordelijkheden en vrijheid van handelen. De effectiviteit en efficiëntie van de dagelijkse operatie nam toe door de afgenomen contactmomenten tussen managers en de eigenaar. De kosten van de dagelijkse operatie namen sterk af.

Alex Janssen, Symionaut