Vitaal door goede voeding

Als tuinderszoon is het bij mij met de paplepel ingegoten. De gewassen die in de kas groeien (tomaten, sla, etc.) hebben voeding nodig. Zorgvuldig meten maakt duidelijk of er bijvoorbeeld stikstof bij moet, of calcium, kalium, fosfor, of andere elementen en in welke hoeveelheden. Dat is weer afhankelijk van temperatuur en licht die mede de groeisnelheid beïnvloeden. Ook het stadium waarin het gewas zich bevindt geeft aanwijzingen. Jonge planten in de groei hebben andere verhoudingen nodig dan oudere vruchtdragende gewassen. Het vinden van de juiste verhoudingen en de juiste hoeveelheden vraagt nogal wat precisie. Te weinig geven leidt niet tot het gewenste effect, waardoor een lagere opbrengst. Te veel geven brengt schade aan met op zijn ergst omgekeerde osmose: de plant sterft.

Gezonde voeding

In mijn rol als coach en opleider denk ik vaak terug aan deze tijd. Met mensen is het namelijk net zo. Ook zij hebben precies de juiste voeding nodig om te groeien. Letterlijk voeding om fysiek te kunnen groeien, maar vooral ook geestelijke voeding. Het helpen groeien van de mentale kant van mensen betekent dat zij groeien in competenties, in het aanpakken van complexe vraagstukken. Ze worden wijzer, verstandiger, milder, socialer, of wat dan ook wat bijdraagt aan een beter functioneren. Ook dat is groeien. Mensen groeien vooral ook in, of beter ‘door’ hun functie. Taken die ze moeten uitvoeren leveren uitdaging op. Ze zetten hen aan het denken, leren ze beter uit te voeren, of ze leren ze slimmer te ontwerpen (innoveren). Uitdaging betekent dat mensen net iets uit hun comfortzone worden gehaald. Dan is er sprake van leren. Te veel uit de comfortzone leidt tot paniek. Dan is er absoluut geen sprake meer van leren. Sterker, dergelijke ervaringen kunnen zo veel schade berokkenen, dat ze terugvallen onder hun aanvankelijke niveau. Ze benutten hun potentieel niet meer en gaan op een veilige, risicomijdende stijl verder. Dit is (onnodige) kapitaalvernietiging.

Stress remt groei

Als leidinggevende heb je de taak de juiste balans voor iedere medewerker in de gaten te houden. Je meet bij iedereen welke ‘voeding’ nodig is om goed door te kunnen groeien en tot volledige wasdom te komen. Welke uitdagingen heeft iemand nodig om zijn of haar (potentiële) talenten aan te spreken en tot ontwikkeling te brengen? Hoe weet je dat dit voldoende is. Niet te weinig: verveling, of niet te veel: stress. En hoe ontwikkelt dit zich in de tijd? Hoe is het over een paar jaar? In welke samenwerkingsverbanden stimuleren mensen elkaar(s groei) optimaal? Net als de tuinder beschikt over meststoffen om zijn gewassen de beste groei te geven, beschikt de leidinggevende ook over elementen, zoals: een compliment, schouderklopje, extra beloning, een cursus of opleiding, promotie, extra taak, erkenning geven en aangeven dat de medewerker er werkelijk toe doet, dat ie het verschil maakt, coaching.

Trots

Allemaal vormen die helpen de ander te laten groeien. Van trots vanwege het succesgevoel, maar op de langere termijn vooral ook in competenties en capaciteiten, waardoor de waarde voor de organisatie nog groter wordt. Die toegevoegde waarde overtreft vrijwel altijd de investeringen, zelf bij duurdere cursussen of coaching. Je hoeft geen bedrijfskundige te zijn om te beseffen dat je dat dus altijd moet doen. Zodra de voeding stopt, put je iemand uit. Dan ontstaan er tekorten, de opbrengst gaat achteruit, ziektes slaan eerder toe en zelfs leidt het soms tot versneld afscheid nemen…..

Vitaal blijven

Welke voeding hebben jouw mensen nodig om ze vitaal te houden? En welke jij zelf?Hoe regel je dat je die voeding zelf in voldoende mate ontvangt? En hoe regel je dat je al jouw mensen de juiste voeding in de juiste hoeveelheden en verhoudingen kunt geven? Dat daardoor ieder jaar weer een rijke oogst aan mentale groei en ontwikkeling en daarmee gelijk op lopende bedrijfsresultaten mogelijk zijn? Wat is de gezonde voeding die nodig is om op lange termijn successen te behalen en te behouden?

Tip: begin eens met je zelf bewust te worden wat jouw eigen groei heeft gestimuleerd. Wat was het en waarom werkte het zo? Onderzoek vervolgens eens bij anderen (eigen medewerkers) wat voor hen het beste werkt? Hoe kun en ga je hen dat bieden?

Met een kop koffie help ik je graag uitvinden welke groeimiddelen mogelijk zijn en hoe je die effectief kunt toepassen.

Jan Boekestijn 06 44264418