Versterkend leiderschap

Een groter contrast bestaat er nauwelijks. Bijna op dezelfde dag kreeg ik een mooie blog te lezen met als titel: ‘A Great Boss is hard to find, difficult to leave, and impossible to forget.’ (http://bit.ly/2BVs7rp) Prachtig verwoord! Maar ik sprak die dag ook een aantal medewerkers die precies het tegengestelde ervaren van hun leidinggevende. Het effect was buitengewoon wrang: lage motivatie, hoog verzuim, onzekerheid, conflicten, angst.

In de hierboven genoemde blog beschrijft Brigette Hyacinth vijf eigenschappen van leiders die moeilijk te vinden zijn, waar je graag bij wilt blijven en die je nooit meer vergeet! Die eigenschappen zijn:

  1. Integriteit en authenticiteit
  2. Bescheidenheid
  3. Empathie
  4. Communicatief vaardig
  5. Inspirerend

Inspirator
Medewerkers die het geluk hebben zo’n leidinggevende te treffen voelen zich gezien, gewaardeerd en lopen het ‘vuur uit hun sloffen’. Ik heb het zelf ook ooit ervaren en inderdaad, ik vergeet Andries nooit! Voor mij is hij altijd een voorbeeld en ‘inspirator op afstand’ geweest, waardoor ik in staat was hetzelfde door te geven. Zijn leiderschap haalde het beste in mij naar boven, gaf mij (nog meer) zelfvertrouwen en hielp mij mijn verborgen kwaliteiten te ontwikkelen. Zijn stijl gaf mij het vertrouwen voortdurend te blijven zoeken naar mogelijkheden, te experimenteren, fouten te maken en hiervan te leren in plaats van terug te trekken.

Energielek
Het effect van de tegengestelde vorm van leiderschap is ook werkelijk precies andersom: medewerkers gedragen zich passief, dekken zich in, verschuilen zich achter regels, geven anderen de schuld van fouten, ervaren hoge stress en hebben een laag zelfbeeld. Hun potentiële kwaliteiten worden niet aangesproken. Erger nog, ze geloven amper zelf in het idee dat ze nog iets waard zijn, of kunnen betekenen. Alle energie lekt weg.

Verleiding
In het laatste geval zal duidelijk zijn dat het enorm veel moeite kost om nog enigszins effectief doelen te halen. Helaas leidt dat in dit zwarte scenario tot nog meer dwingend leiderschapsgedrag, waardoor het negatieve effect zich nog eens versterkt.
In de praktijk zie ik deze twee situaties als uitersten van een continuüm, waarbij de meeste leiders zich ergens in het midden bevinden, soms wat meer aan de ene, soms wat meer aan de andere kant.
Wanneer ik hierover spreek met leidinggevenden snapt iedereen direct dat het verstandig en wijs is zo veel mogelijk te lijken op het door Brigette beschreven leiderschapsgedrag. Desondanks lukt het veel leidinggevenden helaas niet (altijd) hieraan te voldoen. De verleiding is dan groot de veroordelende en negatieve kant op te buigen. Veelal is dát de primaire reactie. Het vraagt nogal wat bewustzijn, zelfinzicht en soms ook lef om de andere kant op te gaan. Om geduld te hebben en vertrouwen te blijven uitstralen.

Ga op weg
Ik geloof dat iedere leider het beste voorheeft met zijn/haar mensen. Dat iedereen zou willen zijn zoals Brigette beschrijft. Ik geloof ook dat iedere leider dit kan leren. Voor sommigen zal de weg langer, of trager zijn dan voor anderen, maar iedereen kan stappen zetten naar inspirerend, empathisch leiderschap op een authentieke, integere wijze. Soms helpt het hierover in gesprek te gaan met een mentor, iemand die je bewust maakt van blinde vlekken en je (letterlijk) wegwijs maakt in dit persoonlijk ontwikkelingsproces. Elke stap die je als leider zet, betekent immers ook een stap voor je team.

Wil je hier eens over praten, dan maak ik graag een afspraak.
Je kunt mij bereiken op 06 44264418.