Verontwaardiging! Terecht?

Voorval: 

Van de week overviel mij een gevoel van verontwaardiging. Dat overkomt me wel vaker, dus dat zal wel iets van mij zijn. Ik wil er in deze blog toch wat aandacht aan besteden, temeer omdat ik er in mijn werkveld ook nogal eens mee te maken heb. Om een voorbeeld te geven: een werkgever, die met de beste intenties een medewerker extra persoonlijke begeleiding aanbiedt, maar uit de reactie van die medewerker alleen maar achterdocht en verontwaardiging tegen komt. Blijkbaar is er in het voortraject dan al wat misgegaan. Reden temeer om eens wat beter naar verontwaardiging te kijken.

 

VanDale en Wikipedia over verontwaardiging:   

Van Dale: Ergernis

Wikipedia:  boosheid wegens veelal onrechtmatigheid of teleurstelling

Trouwens: we worden bijna met verontwaardiging geboren:

 

Anders denken:

Kijk, als iets anders uitpakt dan je wilt, dan kun je teleurgesteld zijn, maar dat hoeft toch niet tot boosheid of ergernis te leiden? Immers in de interactie met anderen kun je zelfs tot het besef komen, dat je iets beter, anders, of zelfs niet kunt doen. Ik betrap mezelf erop dat de boosheid groeit naarmate de nuance in de reactie van de ander ontbreekt. Ik merk dat ik het dus lastig vind als ik de ander in zijn of haar uiting niet begrijp. Soms is de verontwaardiging zo groot dat je de ander zelfs niet meer naar die nuance vraagt. Dan stokt de communicatie dus.

En dan begint het gelazer: Je maakt je eigen invulling. Je zoekt in je hoofd naar voorbeelden, die de uiting van de ander kunnen verklaren, maar meestal gebeurt het tegenovergestelde: je vindt voorbeelden voor het ongenuanceerde reageren!

Bij wederzijds respect hoort volgens mij dat je de ander waardeert om wat ie is, doet en zegt en je hoeft het niet in alles met elkaar eens te zijn. Je kunt qua mening zelfs lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar toch respecteren.  Zelf merk ik dat daarbij de nuance, het naar elkaar luisteren en kunnen uitleggen waarom je op een bepaalde manier denkt, essentieel is.

Daar ligt wat mij betreft de kern en dus ook de oplossing: het kunnen en willen uitleggen.

 

Wat kun je eraan doen?

Graag geef ik je nog een paar samenvattende tips voor als de verontwaardiging er al is of als je iets met anderen wilt delen of bespreken:

  1. Maak het jezelf minder moeilijk. Het is maar zelden zo heftig als het lijkt. Wellicht is je boosheid totaal overtrokken.
  2. Zoek wat afleiding als verontwaardiging je overkomt: maak een wandeling, lees een boek. Kortom doe even iets anders.
  3. Bel de ander als je denkt dat de tijd er rijp voor is. Liever als de spreekwoordelijke stoom niet meer uit je oren komt, dan dat meteen te doen.
  4. Manage de verwachting: probeer ook het belang van de ander te dienen.
  5. Neem de tijd: naarmate je de druk opvoert door iets snel te willen, geef je de ander minder tijd de dingen te overdenken.
  6. Vraag de ander al in een vroeg stadium naar zijn of haar mening, zodat je daar mede je vervolgplan en aanpak op kunt baseren.

Alex Janssen, Business coach. Bel me via 06-15063731 of stuur me een bericht als je dingen herkent en er eens over wilt praten.