Verantwoordelijkheid in de praktijk

effectief leiderschap

Zorgen voor en zorgen over

Wanneer u de vraag krijgt voor gelegd waar u het grootste deel van uw tijd aan besteedt, waarbij u de keuze krijgt tussen twee opties:

  1. Zorgen voor . . . . .
  2. Zorgen maken over . . . . .

U neemt even de tijd om uw inzet en dagelijkse gedachten te beschouwen. Wat is dan uw oprechte antwoord?

De kans is groot dat u in alle eerlijkheid kiest voor optie 2, u maakt zich meer zorgen dan u zich direct bewust bent. En weet, dat geldt niet alleen voor u. Mensen die zich laten leiden door daadkracht en doelgerichtheid gaan algauw voorbij aan alles wat hoort bij een goede zorg vooraf.

Als leidinggevende, directeur, ondernemer of manager is het uw verantwoordelijkheid voor veel zaken te zorgen. Ervoor zorgen dat de juiste omzet wordt gehaald, ervoor zorgen dat klanten en medewerkers tevreden zijn, dat processen goed verlopen en ervoor zorgen dat het u zelf goed gaat.
Allemaal thema’s die een beroep doen op de wijze waarop u invulling geeft aan uw actieve zorgtaak. Actief ervoor zorgen dat gewenste resultaten worden gerealiseerd. Dat is uw verantwoordelijkheid.

De praktijk is anders

Veel tijd en energie gaat op aan het zorgen maken over van alles en nog wat. Komt de zending op tijd, doen medewerkers datgene wat van ze verwacht wordt, betaalt die klant wel op tijd, zijn klanten tevreden, komt die belangrijke order wel binnen, zijn de kosten niet te hoog en zo zijn er nog wel wat zaken te benoemen waar u zich zorgen over maakt. En niet zelden mondt dit uit in piekeren en twijfels die maken dat u zich afvraagt of u het als leidinggevende allemaal wel goed doet.

Een van de oorzaken van deze zorgen ligt in de overtuiging van veel leidinggevenden dat zij alleen staan en denken dat zij het zelf het beste weten. Hun daadkracht zorgt ervoor dat zaken in gang gezet worden zonder afstemming met andere betrokkenen. Hun overtuigingen laat weinig ruimte voor de verbinding met andersdenkenden en inbreng van andere kennis en expertise.

Een opmerking die ik onlangs een ondernemer hoorde maken: “De experts die ik in dienst heb weten wel veel, maar zij hebben niet het overzicht dat ik als leider heb”. In reactie daarop zij een van die experts; “Het maakt niet uit wat ik zeg, hij weet het toch beter!”

De betreffende ondernemer maakt zich zorgen over de vraag of hij wel de juiste experts in dienst had.
Verantwoordelijkheid niet vooraf nemen zorgt voor last achteraf.

 Verantwoordelijkheid nemen is verbinden.

Ergens zorgen over maken kost veel energie, levert stress op en geeft het gevoel dat je de controle over tijd verliest. Op den duur resulteert dit in gelatenheid en onverschilligheid in de organisatie en voor verwijdering tussen leiding en uitvoering.

Zorgen voor de juiste omstandigheden en voor situaties die leiden tot de gewenste uitkomsten levert winst voor alle betrokkenen. Het zorgt ervoor dat processen gesmeerd verlopen, klanten tevreden zijn en zorgt ervoor dat medewerkers zich actief uitgedaagd voelen het beste van zichzelf in te zetten.

Meewerken aan zaken waar goed voor gezorgd is, levert energie, plezier en werklust aan iedereen die daar deel van uitmaakt.

Leidinggevenden die verbinding maken met hun omgeving creëren situaties waarin mensen schouder aan schouder zorgen voor goede resultaten. Zij brengen kennis, expertise en inzet bij elkaar op een wijze dat uitkomsten een logisch gevolg zijn van effectieve en doelgerichte samenwerking. Die leidinggevenden geven inhoud aan hun verantwoordelijkheid door ervoor te zorgen dat alles wat nodig is om gewenste resultaten te bereiken, vooraf bij elkaar wordt gebracht.

In de tijd die wordt bespaard als gevolg van minder zorgen over, zorgen zij voor zichzelf!

Wilt u kennis maken met onze aanpak?