NSC

Welkom bij de  NSC.

Deze vragenlijst is bedoeld om input te leveren voor het gesprek dat met u zal worden gevoerd om een indruk te krijgen over het functioneren van de NSC fractie. Let er bij het beantwoorden van de vragen op dat dit over de fractieleden gaat.

Wellicht ten overvloede, Titia van Kranenburg zal de gesprekken en locatie inplannen, of heeft dat inmiddels gedaan.

Succes.

Alex Janssen en Jan Boekestijn
Symion coöperatie

Wie lukt het volgens jou goed het gedachtengoed van NSC uit te dragen?

Wie binnen de fractie is vooral opbouwend bezig?

Wie vormt vaak een remmende (niet opbouwende) factor?

Wie heeft het beste netwerk?

Van wie kun je veel leren?

Hoe ervaar je het werken voor NSC tot nu toe? (onvoldoende = 1, uitstekend = 5)

Hoe ervaar je de collegialiteit binnen NSC tot nu toe? (onvoldoende = 1, uitstekend = 5)

Hoe vind je dat het partijbestuur tot nu toe functioneert? (onvoldoende = 1, uitstekend = 5)

Hoe ervaar je jouw leidinggevende tot nu toe? (onvoldoende = 1, uitstekend = 5)

Bedankt voor het invullen. We zullen integer omgaan met de gegeven informatie.

Dit bericht is gepost in . Bookmark de link.