Leiderschap vraagt om tijd en aandacht

Overtuigingen

Ik spreek nogal eens leiders die zichzelf beperken doordat zij vastzitten in hun eigen overtuigingen. Overtuigingen die ervoor zorgen dat er niet objectief naar de huidige situatie wordt gekeken en waar aan de mogelijkheden van het moment voorbij wordt gegaan.

Overtuigingen als; “Ik kan het beter zelf doen”, “Ze snappen het toch niet”, Ik weet zeker dat ik het goed heb uitgelegd”. En zo hoor ik wel meer uitspraken die het gevolg zijn van een projectie vanuit eerdere situaties en gedachten.

Allemaal overtuigingen die belemmerend werken voor effectief leiderschap. Dit betekent ruimte krijgen om je te ontwikkelen en zelfstandig te werken. Want waarom zou uw medewerker zich nog meer inzetten als u geen tijd en aandacht voor hem heeft?

Tijd

Wanneer ik leiders een spiegel voorhoud, als het gaat om de invulling van de dagelijkse agenda, komt het niet zelden voor dat zijzelf tot de conclusie komen dat zij vooral bezig zijn met de waan van de dag. Zij constateren dat zij zich hebben bekwaamd in, wat ik noem, ‘brandjes blussen’. De dagen gaan razendsnel voorbij en iedere dag is er wel een vraagstuk of probleem wat hun aandacht vraagt. Wanneer zij zichzelf aan het eind van de dag de vraag stellen wat zij die dag hebben gedaan, wat past in de agenda van ontwikkeling en persoonlijke aandacht, hebben zij vaak geen antwoord waar zijzelf tevreden mee zijn.
Niet zelden is het excuus van die dag; “Daar heb ik nu geen tijd voor gehad”.

Leiders zien dat zelf als tekortkoming en herkennen het als een herhalend patroon. Wat zou er gebeuren als de leider meer aandacht heeft voor de mens in de organisatie? Grote kans dat er minder brandjes zijn. Ook het ‘geen tijd’ hebben is een overtuiging die erom vraagt wat nader te bestuderen. Hoe kan het dat een leider aangeeft geen tijd te hebben voor zaken die hij wel als belangrijk aanduidt? Wat zorgt ervoor dat, zo aangeduide, belangrijke zaken niet in de dagelijkse agenda worden opgenomen?

Ieder mens doet ieder moment datgene wat hij het allerbelangrijkst vindt!

Prioriteiten

Wanneer een leider aangeeft dat hij geen tijd heeft voor ontwikkeling, betekent dat dan dat hij dit niet belangrijk vindt?
Nee, alleen zijn er naar zijn overtuiging zaken die nog belangrijker zijn, alleen zijn veel leiders zich daar niet van bewust. Zij laten zich leiden door gedachten en overtuigingen zoals bovengenoemd. “Als ik het niet doe of me er niet mee bemoei, komt het niet goed!”

Dat betekent dat het voorkomen om geconfronteerd te worden met dingen die niet goed gaan een hoge prioriteit kennen. Leiders worden niet graag aangesproken op schijnbare tekortkomingen en beperkingen. Ik hoor vaak dat leiders het lastig vinden dit patroon te doorbreken. De overtuigingen zitten zo vast in hun gedachten dat het lastig is om dit zelfstandig te veranderen.

Veranderen van gedrag is voor iedereen een lastige kwestie, maar is wel noodzakelijk om een ander resultaat te bereiken. Je lost morgen niets op van wat je gisteren zelf hebt veroorzaakt, door hetzelfde te blijven doen en dit stug vol te houden. Wanneer je als leider vandaag het gevoel hebt bezig te zijn met brandjes blussen, zal je structureel iets moeten veranderen om ervoor te zorgen dat morgen er niet weer een brandje uitbreekt.

leiderschap

Een ander resultaat vraagt om anders handelen. Anders handelen begint bij anders zien en anders denken. Het loslaten van je overtuigingen en met andere aandacht kijken zorgt voor ruimte om anders naar de waan van de dag en de eigen agenda te kijken.

Neem de tijd en leer aandacht te geven aan wat je echt belangrijk vindt!

Informatie over de programma’s en diensten van Symion, klik hier!