Leiderschap, kan het anders of moet het anders?

Leiderschap

Leiderschap kun je omschrijven als een vorm van interactie tussen een leidinggevende en de omgeving waarin en waaraan hij leiding geeft.

Effectief leiderschap kenmerkt zich door een omgeving waarin medewerkers actief zijn, zich goed bewust zijn van hun eigen invloed en die maximaal gebruiken om met plezier gezamenlijke doelstellingen te realiseren.

Leiderschap kan op vele manieren worden vorm gegeven en iedere leider is op zoek naar zijn stijl en zijn houding waarmee hij meent succesvol en effectief te zijn. En dat is niet alleen afhankelijk van de leider zelf, maar wordt mede ook bepaald door de cultuur van de organisatie. In de afgelopen decennia heeft een verschuiving van stijlen van leiderschap plaats gevonden. Komend vanuit een tijd waarin de leider de baas was die directief en autoritair de lakens uitdeelde, vraagt leiderschap in deze tijd veel meer aandacht voor samenwerking, voor autonomie van medewerkers en voor visie en inspiratie.

Daar waar in het recente verleden de leider en zijn ondergeschikten nog vaak tegenover elkaar stonden en waarin macht een belangrijk wapen was in die strijd, wordt in deze tijd veel meer van de leider gevraagd de ontwikkeling van zijn omgeving te faciliteren. Samenwerken, inspiratie en empathie zijn sleutelwoorden die een leider niet alleen met de mond dient te belijden, maar vooral dient uit te stralen in zijn houding en gedrag in de dagelijkse omgang.

Effectief Leiderschap

Wat maakt dat de leider van nu effectief leiding geeft? Daar is veel onderzoek naar gedaan en vindt nog steeds plaats. Effectieve leiders zijn er op gericht medewerkers de ruimte geven zichzelf te ontwikkelen en zelf de keuzes te laten maken over de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit binnen vooraf overeengekomen kaders. Effectieve leiders staan open voor ideeën en suggesties van hun omgeving waar het de mogelijkheden van verbeteringen betreft. Zij zijn ervan overtuigd dat zij het niet alleen kunnen en zeker niet allemaal alleen weten. Zij stellen hun omgeving goede en relevante vragen en geven de ruimte aan medewerkers zelf het voor de organisatie beste antwoord te vinden.

Effectieve leiders denken niet in oplossingen, maar in groei en ontwikkeling. Zij weten dat hun bedrijf, organisatie of afdeling zich alleen kan ontwikkelen en verbeteren wanneer medewerkers zich ontwikkelen en verbeteren. Zij ondersteunen medewerkers en dagen hen uit om het beste uit zichzelf naar boven te halen. Een effectieve leider werkt actief aan het welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Wanneer medewerkers met plezier hun taken uitvoeren zijn zij het meest flexibel en dragen graag hun steentje bij aan het collectieve resultaat.

Een effectieve leider! Wie wil dat niet zijn?