Je hoeft toch niet openlijk ‘de baas’ te spelen?

Inleiding

Het is nog een verschil of je dat wilt of dat moet. Ik durf te zeggen dat dat vrijwel nooit nodig is. Maar als je het graag wilt ga gerust je gang.
In deze tijd van steeds verdergaande robotisering is het naar mijn mening van belang de onderscheidende waarde van de mens meer en meer te kennen en die resultaatgericht in te zetten binnen de organisatie. Daarvoor is visie en strategie belangrijker aan het worden dan sturing.

Wat achtergrondinformatie
In ‘Managementdenken’ bestaat onderscheid tussen het Rijnlands en het Angelsaksische management model:

Het Rijnlandse Model
Het Rijnlandse Model is het economische systeem zoals dat van oudsher wordt gehanteerd in de landen van de Rijn (Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Nederland) en in de daaraan verwante economieën (de Scandinavische landen, België, Luxemburg en Japan). Het staat voor de overlegcultuur zoals we die in ons land maar al te goed kennen, voor solidariteit, voor waardering voor vakmanschap en voor andere waarden dan alleen geld, zoals kwaliteit en geluk.

Het Angelsaksische model
Het Rijnlandse model staat lijnrecht tegenover het Angelsaksische model in zijn meest rauwe vorm (zoals te vinden is in de VS, Groot-Brittannië en Singapore), waarbij geld vaak de enige maatstaf lijkt te zijn, de aandeelhouder de baas is en processen alleen nog maar zo efficiënt en goedkoop mogelijk worden gemanaged.

Het is van belang te onderkennen dat de mensen in je bedrijf meer in hun mars hebben dan je zou denken, als hen maar de ruimte geboden zou worden.
Best wrang is te zien dat er succesvolle ondernemers zijn, die, hoewel ze de intentie hebben om facilitair te zijn, toch zoveel controle en sturing aan de dag leggen, dat de professionals de lust vergaat om eigen besluiten te nemen. De verklaring is te vinden in de Roos van Leary: te sturend ‘in de lijn’ zijn, genereert passief gedrag in de organisatie. Dergelijke managers gaan bij constatering van dat passieve gedrag nog meer sturen dan ze al deden, met alle passieve gevolgen van dien. Ik weet het zeker: er valt per definitie meer uit die betreffende organisatie te halen.

Ondanks dat in goed draaiende organisatie vaak een combinatie van de 2 eerdergenoemde stromingen gezien wordt, lijkt het zinvol om wat meer Rijnlands denken in dergelijke organisaties te brengen.  Als je dat als visionair op de juiste manier doet, zal je er verbaasd over zijn wat die organisatie in haar mars heeft. Je professionals leven op en de resultaten navenant.  En jij, ondernemer, kunt je meer richten op waarvoor je er bent: visie en strategie ontwikkelen en voortborduren op succes.

Moet je het roer dan volledig uit handen geven?
Dat zou ik niet doen: geef sturing, wees visionair, stuur op trends en ontwikkelingen, hak knopen door en neem besluiten. Een beetje Angelsaksisch denken is immers prima.

Maar laat het werk en de uitvoering over aan je mensen. Doe dat Rijnlands. Je hebt immers bekwame mensen aangesteld, dus geef ze de vrijheid binnen heldere kaders. En als ze niet bekwaam zijn, zet dan alles in om hen dat te laten worden.

Gaat dat allemaal vanzelf?
Nee, dat vereist zeker van de managent-laag anders denken. Men moet zich immers bewust worden van zaken die effectief zullen zijn en zaken die dat niet zijn. Op die bewustwording en de ontdekking welk voordeel er voor die betreffende leidinggevende schuil gaat achter de verandering bouwen wij voor onze opdrachtgevers al jarenlang op maat gebouwde programma’s. Of dat nu Management development, training, coaching of ‘instrument’ ontwikkeling betreft.

Wij, de ervaren managementconsultants van Symion hebben ontdekt, dat een bepaald doel nooit gerealiseerd wordt door aan slechts een aspect aandacht te geven.
Bijvoorbeeld: een organisatie doel wordt duurzaam gerealiseerd door constante aandacht te geven aan visie en strategie, door de juiste mensen in je organisatie te hebben en constant aandacht te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. Iedereen binnen het bedrijf moet dus doen waar men goed in is.

Interessant? Bel me, of stuur me een bericht.

Alex Janssen
Business coach / sparring partner