Enthousiasme alleen is niet genoeg …….  

Als ondernemer heb je voor je producten of diensten een afzetmarkt of opdrachtgevers nodig om succesvol te zijn. Om echt succes te boeken gaat het naast die goede markt ook om de drive, motivatie en de kennis en kunde die je als ondernemer toont aan klanten.

Een aantal jaren geleden heb ik het boek ‘Gewoon Anders!’ over culturele diversiteit in de zorg geschreven. Ook al heeft het mij niet direct gebracht wat ik er van had verwacht, ik ben er nog altijd trots op.

Een ondernemer vertelde mij een soortgelijk verhaal. Hij zei: ‘Met mijn trainingsbureau heb ik heb al veel goede ideeën omgezet in een concreet aanbod. Maar helaas zien potentiële klanten het anders. Ik krijg het niet verkocht, dus blijft het als een potentieel aanbod opgeslagen. Wie weet ontstaat er in gesprek met klanten en vraag naar wat ik al heb ontwikkeld en kan ik het alsnog gebruiken.’

Twee voorbeelden waarin je de gedrevenheid en het enthousiasme wellicht herkent, maar helaas ook het teleurstellende resultaat. De grote uitdaging is dan ook hoe je als ondernemer gemotiveerd en gedreven blijft wanneer de resultaten tegenvallen.

Twee weten meer dan één
Bij Symion hebben we de ervaring dat het effectief is om een buitenstaander te vragen mee te kijken en mee te denken. Twee weten meer dan één en een frisse blik geeft nieuwe energie en inzichten met mogelijk nieuwe kansen. In de coöperatie werk ik samen met acht collega’s uit verschillende vakgebieden. Hierdoor heb ik het geluk altijd collega’s te hebben die bereid zijn mee te kijken en mij advies te geven. Symion is een coöperatie met een divers aanbod waarbij de mens centraal staat. De mens als instrument voor een succesvolle onderneming. Dit geldt voor zowel het collegiale verband als in relatie tot de klant. Hetzelfde effect bereiken we ook daar door zo goed mogelijk samen ter werken.

De balans tussen moeten, willen en kunnen
Ervaringen hebben mij en mijn collega’s geleerd dat het vinden en houden van de balans tussen ‘moeten’, ‘willen’ en ‘kunnen’ leidt tot een structureel succesvol resultaat. Omgekeerd leidt onbalans vrijwel altijd tot nadelige effecten voor de betreffende persoon, maar ook voor de omgeving.

De voorbeelden waarmee ik begon waren voorbeelden van een sterk ‘willen’ en ‘kunnen’, waarbij het ‘moeten’ (de vraag van de markt) vrijwel afwezig bleek. Dit leidt tot een mooi product waar je als ondernemer in gelooft, maar waar klanten niet op zitten te wachten. Dan wordt het hobbyisme.
Wanneer je dingen ‘moet’ en ook goed ‘kunt’, maar het ontbreekt aan ‘willen’ (passie) dan ontstaat apathie. In het ergste geval ben je slechts een loonslaaf.
Ontbreekt het ‘kunnen’ in deze drie componenten, dan ontstaat er gepruts. Het ontbreken van competenties terwijl je je toch met passie in de markt begeeft leidt tot brokken.

‘Blijvend succesvol’ dat is waar ik en jij als ondernemer naar streven. Mijn ervaringen en inzichten op dat gebied wil ik graag (passievol) met je delen. Immers, twee weten meer dan één.  

Je kunt me mailen marrie@symion.nl of bellen op 06 83941788.

Alvast een paar tips om je eigen ‘kunnen’ en ‘willen’ nader te onderzoeken. Wellicht geeft de uitkomst je nieuwe energie en motivatie:

  • Vraag iemand in je directe omgeving waar je goed in bent.
  • Neem een A4 en noteer in forse letters wat je drijfveer was om ondernemer te worden
  • Op de achterkant noteer je aan welke opdracht je de meeste plezier hebt beleefd
  • Wat was je grootste succes

Ik wil graag mijn passie met je delen. De eerste vijf mensen die reageren op mijn mailadres ontvangen gratis mijn boek: ‘Gewoon anders! Culturele diversiteit in de zorg.