Is werken in 2019 echt anders dan voorheen?

Werken is voor sommigen een zegen en voor anderen een last. Ik denk dat dat van alle tijden is. Persoonlijk begrijp ik niet goed dat het voor sommigen een last is, omdat ik er nu eenmaal van uit ga dat mensen idealiter doen waar ze goed in zijn. Daardoor is de kans groter dat men het werken ook werkelijk leuk vindt.

Verschillen met het recente verleden
Hierbij kijken ik niet naar allerhande wetenschappelijke onderzoeken, maar ga ik uit van ervaringen uit onze praktijk.

 • Mensen zijn meer op ‘nu’ dan op ‘later’ gericht
  In tegenstelling tot voorheen werken mensen vooral om het ‘nu’ goed te hebben, in plaats van ‘later’. Het maken van een carrière is nog wel een issue, maar meer om het nog wat beter te krijgen, of meer vrije tijd te kunnen nemen. Van meet af aan lijken mensen bezig te zijn met een goede ‘work-life balance’. Daar lijken ze ook wel offers voor over te hebben. Men verlangt bijvoorbeeld minder vaak naar een top-inkomen. Goed lijkt goed genoeg te zijn.
 • Mensen investeren minder in zichzelf
  In bedrijven waar het gebruikelijk is dat vennoten zich inkopen of inverdienen lijken steeds minder mensen voor die weg kiezen. Als deze trend aanblijft houden, stelt dat het instap/uitstap model van dergelijke organisaties onder druk. Stof tot nadenken voor de bedrijfsleiders derhalve.    
 •  Steeds meer mensen werken liever parttime
  Steeds meer mensen (met een gezin) kiezen ervoor om, als dat even kan, wat minder te werken om zo wat meer tijd aan hun gezin, hobby of andere zaken te kunnen besteden. Zeker wanneer de partner ook een inkomen heeft, gebeurt dat vaker.
 • Mensen willen best leren als het maar niet te veel (eigen) tijd vraagt
  Mensen zijn minder geïnteresseerd in langdurige opleidingsprogramma’s.
 • Goede mensen worden ‘weggekocht’
  Via alle mogelijke wegen worden mensen benaderd om voor een andere werkgever te gaan werken. Via LinkedIn of andere sociale media, soms op het vervelende af, worden mensen verleid van baan te wisselen, tot er zich een prachtkans voor hen aandient.
 • Mensen worden te duur
  Zeker in dienstverlenende beroepen horen we ondernemers nogal eens zeggen dat mensen te duur worden. Omwille van de lage lonen beperkt men zich heel bewust tot studenten of mensen die tijdelijk met een laag inkomen genoegen nemen.

Wat zou u eraan kunnen doen:
Uitstroom van mensen in deze tijd waarin je moeite hebt om aan goede mensen te komen, is op zijn zachts gezegd niet wenselijk. Toon begrip, voor de andere kijk op ‘werk en leven’ van uw mensen en vindt als ondernemer een weg om daar resultaatgericht mee om te gaan. Het is daarom zaak dat u met uw mensen in gesprek komt en blijft. Dat kost natuurlijk tijd en tijd is geld, maar het loont: U behoudt immers uw uw goede mensen en sterker nog, ze zijn meer dan ooit blij met de aandacht en het begrip dat u voor ze heeft. U geeft ze goede aandacht. Leer uw managers of teamleiders om die aandacht structureel te geven. Want, om op de vraag uit de titel terug te komen, de opvatting over werken is anno 2019 echt aan het veranderen.