Het ‘verhaal’ achter ineffectief gedrag

Gevangen

Stefan loopt er al een tijdje mee rond. Het besluit heeft hij lang geleden al genomen. Voor eens en voor altijd gaat hij duidelijk maken dat de maat vol is. Iedereen verdient respect. Al een jaar voelt Stefan zich achtergesteld. Hij krijgt alle rotklusjes, wordt slechter betaald, maakt overuren die niet worden geschreven en het laatste personeelsuitje heeft hij ook gemist. Zo kan het niet langer. Alleen….. steeds als hij op het punt staat naar zijn leidinggevende te stappen, houdt iets hem tegen. Hij is sowieso bang voor een conflict en vreest nog het meest zijn baan te verliezen. Geen baan, geen geld. En zomaar iets anders heeft hij ook niet gevonden.

Stefan zit gevangen. Hij wil weg uit deze situatie, maar iets in hem houdt hem tegen. Blijven is niet prettig, weggaan ook niet. Een zwaar dilemma dat hem soms tot wanhoop drijft. Hij wordt er niet gezelliger door, is kortaf naar zijn vrienden. Langzaam stort alles in. En toch is het niet nodig.

Seminar-reeks
Symion organiseert een seminar-reeks over dit onderwerp. 19 april is de eerste: ‘Op weg naar vrijheid, een weg vol hindernissen’. In dit seminar verkennen we hoe je, heel gemakkelijk, gevangen kunt raken. Het is vooral de bedoeling te onderzoeken hoe je jezelf hieruit kunt bevrijden. We reiken meerdere sleutels aan om een uitweg te vinden. Soms kan dit eenvoudig, soms is er iets meer inspanning voor nodig. Maar het is altijd mogelijk. In dit seminar gebruiken we de ‘Reis van de Held’ als model om inzicht te krijgen in het ‘vastlopen’.

Reis van de held
De Reis van de Held is een verhalend model dat weerspiegelt de natuurlijke ontwikkelingsweg van ieder mens. Dit voltrekt zich volgens een vast patroon van stappen, of fases, waardoor we groeien als persoon.

Wanneer je je eigen verhaal kent zoals het zich tot nu toe heeft afgespeeld, begrijp je ook hoe je dit kunt beïnvloeden.

De Reis van de Held is een al bijna een eeuw oudeleidraad voor regisseurs om goede films te maken. Films waaraan mensen zich kunnen spiegelen, zichzelf herkennen. Aan de hand van filmbeelden verkennen we het proces van de reis en halen we er lessen uit die we zelf kunnen gebruiken.

Verdiepen
Het vervolgseminar gaat verder in op deze materie. Wanneer het je toch niet lukt de vervolgstappen te zetten gaan we dieper in op wat je tegenhoudt. We onderzoeken de belemmeringen en brengen ze in kaart. We nodigen je uit die hindernissen te veranderen of weg te nemen op een actieve manier. We laten je stappen zetten die je tot nu toe niet durfde te zetten. Als het je in deze setting lukt, kan het overal slagen.

Schaduw
Mocht het desondanks nog moeilijk voor je zijn om je verhaal een andere wending te geven, dan hebben we nog een derde seminar. Hierin gaan we meer met de onbewuste delen van je zelf aan de slag: je schaduw. Dit is een fenomeen dat uit de Jungiaanse psychologie komt en voor veel mensen heel herkenbaar is. Het onderzoeken van je eigen schaduw helpt je diep inzicht te geven in wie je bent en hoe je met anderen om gaat. Relaties krijgen nieuwe betekenis, waardoor het gemakkelijker wordt je zelf op authentieke wijze uit te drukken. Zo bereik je meer effect.

Zelfvertrouwen
Deze drie seminars zijn los van elkaar bij te wonen. Extra kracht ontstaat door de gehele reeks te volgen. Hiermee ontstaat een werkelijk diep inzicht in wie je bent en waarom je doet wat je doet. Je zult vrijer worden in je eigen keuzes en gedrag. Je krijgt meer voor elkaar. Uiteindelijk voel je je trots op wie je bent, zelfverzekerd en krachtig.

Vrij En Stefan? Stefan heeft geleerd hoe zijn angst voor conflicten is ontstaan in relatie tot zijn vader. Hij wilde hem niet teleurstellen en deed zijn best in een goed blaadje te komen. Paste zich altijd aan en voelde zich schuldig als zijn vader toch niet tevreden was. Stefan zat gevangen in zijn verlangen ‘gezien te worden, waardering te krijgen’. Zijn leidinggevende lijkt op zijn vader. Zijn angst voor het conflict met zijn leidinggevende is eigenlijk de angst voor het conflict met zijn vader. Nu hij begrijpt hoe het zit, is hij beter in staat dit te scheiden, er zakelijker mee om te gaan. Bovendien heeft dit inzicht hem doen besluiten een goed gesprek met zijn vader aan te gaan. Sinds die tijd laat hij niet meer met zich sollen.