Het Symion Kompas

Agenda aan de top

duurzame inzetbaarheidDe agenda van een ondernemer, directeur of leider aan de top van een bedrijf of organisatie wordt gevuld binnen het kader van drie belangrijke aspecten.

  1. Continuïteit
  2. Resultaat
  3. Rendement

Deze drie vormen gezamenlijk het bestaansrecht van ieder bedrijf en iedere organisatie. Alle activiteiten dienen te worden beoordeeld op het resultaat om te bezien of datgene wordt bereikt wat van te voren beoogd is of om te beoordelen wat de activiteit toevoegt. Het rendement wordt gevormd door de rekensom van kosten en opbrengsten en ook voor de zogeheten non-profit organisaties is het van belang dat een bepaald rendement wordt gerealiseerd. Dit geheel los van de gewenste omvang van het rendement. Uiteindelijk is het bedrijf of de organisatie erbij gebaat een zekere toekomst veilig te stellen om de activiteiten te kunnen blijven doen.

effectief leiderschap

Onze inzet

Symion kent de agenda van mensen aan de Top. De diensten en activiteiten van Symion sluiten aan op de agenda van iedere directeur en ondernemer. Symion zet de factor ‘Mens en Werk’ centraal. Dat binnen de driehoek van Organisatie, Functie en Proces.

De inzet van Symion is er opgericht bedrijven en organisaties te versterken, hen beter te laten functioneren en daarbij een goede omgeving creëren waar mensen in staat zijn en de ruimte krijgen te excelleren. De kennis en expertise die daarvoor nodig is heeft Symion in huis. Projecten en opdrachten kunnen individueel en in samenwerking mat andere partners worden ingevuld.

Symion, omdat mensen het verdienen!