Een timmerman is geen metselaar!

Een timmerman is geen metselaar en dat klopt natuurlijk. Iedereen voelt aan dat er grote verschillen zitten tussen deze twee beroepsbeoefenaren. De gebruikte materialen zijn verschillend, de gereedschappen zijn anders en het eindproduct is anders. De verschillen lijken groot.

Er zijn echter ook overeenkomsten. Beiden werken in de bouw, de werkomgeving is gelijk, de veiligheidseisen zijn gelijk, kwaliteitssystemen zijn gelijk, voor beiden is een “timmermansoog” een groot goed. En zo zijn er nog meer overeenkomsten te bedenken.

Overschot versus Tekort

In de huidige markt zien we dat enerzijds vakmensen worden ontslagen en dat andere bedrijven maar met moeite aan goed personeel kunnen komen.

Als we geen “goed” personeel kunnen vinden? Kunnen we die dan “maken”? Kunnen we m.b.v. om- en bijscholing van beschikbaar personeel dan ook gewenst personeel maken?

Met andere woorden, kunnen we van de timmerman een metselaar maken?

Om een zinnig antwoord op deze vraag te kunnen geven, zullen we de verschillen en overeenkomsten in kaart moeten brengen in termen van kennis en ervaring.

Verschillen en overeenkomsten

Als we inzoomen op de verschillen en overeenkomsten, dan hebben we te maken met een 4-tal gebieden die deze kennis en ervaring weergeven.

Zo is er de directe vakkennis die de timmerman onderscheid van de metselaar. Hier gaat het om kennis en ervaring die specifiek bij het vak van timmerman behoren. Kennis van materialen, gereedschappen, methoden, tips & trucs.

Naast de vakkennis krijgen we dan te maken met businesskennis. Businesskennis gaat in op de niet-directe vakkennis die in de industrie echter wel noodzakelijk is. Hierbij valt te denken aan veiligheid en kwaliteitssystemen. Hier maakt het niet uit of je timmerman bent of metselaar. Werk je beiden op hetzelfde project? Dan is kennis van deze gebieden essentieel.

Vervolgens hebben we te maken met branchekennis. Dit is kennis die specifiek is voor het werkgebied van de vakman. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan verschillen tussen woningbouw en utiliteitsbouw. Het werkgebied dicteert dat er kennis en ervaring moet zijn op dat specifieke gebied. Zowel een metselaar als een timmerman zullen binnen het werkgebied dezelfde kennis en ervaring moeten hebben.

Ten slotte hebben we te maken met gedrag en vaardigheden. Hier worden zaken als klantgericht, accuratesse en dergelijke vastgelegd. In dit voorbeeld zal er weinig tot geen verschil moeten zijn tussen de metselaar en de timmerman.

Timmerman vs metselaar; verschillen zijn minder groot

Zowel de timmerman als de metselaar moeten dus beschikken over dezelfde kennis en ervaring als het gaat om businesskennis, branchekennis en gedrag & vaardigheden. Het verschil zit ‘m in de vakkennis en als we deze twee beroepsbeoefenaren op deze manier qua kennis en competenties naast elkaar leggen, dan zijn de verschillen ineens zo groot niet meer.

De methodiek om met behulp van deze gebieden de kern van het vak te beschrijven (Vakprofielen) is op vrijwel alle beroepen toepasbaar. Door normen op te stellen en te meten in hoeverre aan deze normen wordt voldaan, bent u in staat om voor vrijwel elk beroep een opleidingsplan op te stellen en het vakmanschap te meten.

Dus is een timmerman een metselaar? Nee, maar met gerichte opleiding, kan deze dat heel snel worden.

Fernando Estarippa, Symionaut