Een ‘onbekende’ in de huisartsenpraktijk

Er komt iemand de praktijk binnen die je niet kent, je hebt de persoon nooit eerder gezien. In een flits maak je een inschatting: wie is dit, wat verwacht hij/zij van mij of van één van de collega’s. In dat eerste moment, onbewust, scan je de persoon. Je kijkt naar de uitstraling, man/vrouw, lichaamsbouw, houding, kleding, gezichtsuitdrukking. Je luistert naar de klank van zijn stem: hard, of zacht, snel of traag, klank en accent. Je kijkt hoe de persoon zich beweegt: zenuwachtig of angstig.

Om een inschatting te maken van wat de persoon van je wordt verwacht zoek je naar herkenningspunten. In die eerste flits zoek je naar signalen die je kunnen vertellen wat de ander van jou verwacht. Je valt terug op je ervaringen, vanuit de praktijk, maar ook uit je privé leven. Je persoonlijke cultuur, je normen en waarden spelen op dat moment een belangrijke rol.

In de huisartsenpraktijk wordt je steeds vaker geconfronteerd met de ‘vreemde ander’. Als POH zie en spreek je steeds vaker mensen waarbij je weinig herkenning ervaart. Patiënten met een migratie verleden kunnen gevoelsmatig op grote afstand staan. Hoe daarmee om te gaan? Wat doet het met jou als professional en wat vraagt het van je?

Communicatie met de ‘vreemde ander’ begint met zelf inzicht, zo stellen meerdere theorieën over transculturele communicatie. Een sterk bewustzijn van het ontstaan van je persoonlijke overtuigingen, normen en waarden biedt inzicht in jou primaire reacties in de omgang met ‘de vreemde ander’. Zelfinzicht en zelfkennis dragen bij aan begrip voor de persoonlijkheid van de ander. Het helpt om de ander open, nieuwsgierig, belangstellend tegemoet te treden. Daarmee wordt de ander uitgenodigd om ook open te zijn.

 

Dat dit lang niet altijd het resultaat is komt o.a. door vooraannames, stress en spanningen, die een open communicatie in de weg staan. Verwachtingen die niet worden vervuld vergroten de ontevredenheid. Verwachtingen, denkbeelden en denkpatronen worden gekleurd door culturele elementen. De ‘vreemde ander’ met roots buiten Europa wordt vaak ervaren als op grote afstand in verwachtingen, denkbeelden, denkpatronen, normen en waarden. In de huisartsenpraktijk is de vraag van de ‘vreemde ander’ altijd gericht op gezondheid en ziekte, maar de verwachtingen verschillen.

Het e-learning programma ‘Migranten, ziekte en gezondheidsbeleving’ is een
geaccrediteerd bijscholingsprogramma bestaande uit drie modules;

  1. Impact van migratie op het dagelijks leven en op de gezondheid
  2. Verschillen in beeldvorming en verwachting t.a.v. ziekte en gezondheid
  3. Communicatie, bedreigingen en kansen.

 

[maxbutton id=”7″]                                      Voor aanmelding, ga naar de [maxbutton id=”8″]