De zorg terug naar de tekentafel?

De gezondheidszorg in Nederland kent fikse zorgen op dit moment. Dat is geen nieuws. De noodzaak tot kostenbeheersing dwingt organisaties in de zorg tot majeure veranderingen. Maar bedreigingen kunnen ook kansen worden, als je het goed aanpakt. Het FWG-bureau (de hoeder van FWG 3.0, de  functiewaarderingsmethode in de zorg) richtte eind vorig jaar zijn vierde trendrapport “De zorg terug naar de tekentafel” op de noodzaak tot brede herstructurering.

Het rapport besteedt veel aandacht aan de noodzaak tot kostenbeheersing en de trend om zorg meer integraal en dichter bij huis van de klant te brengen.  Maar er is ook aandacht voor de eisen die deze trends aan (de zorg voor) medewerkers gaat stellen. (FWG gaat immers over functies en mensen).

Het rapport signaleert onder meer de opkomst van een aantal nieuwe functies die het werk van medisch specialisten moeten verlichten (nurse practitioner, physician assistant, endoscopist, etc.) en meldt de schreeuwende behoefte aan strategische personeelsplanning.  Tevens constateren de opstellers dat, hoewel personeelskosten gemiddeld meer dan 65% van de kosten in de zorg uitmaken, méér dan 60% van de HR-managers in de zorg zich nog nauwelijks vindt toegerust om proactief in te spelen op het veranderende zorglandschap via een goede functie-opbouw en het duurzaam inzetbaar laten zijn van de medewerkers.

Symion is nu een aantal jaar in zorg en welzijn bezig op het terrein van organisatie- en functieopbouw. Op basis van de eigen, langdurige ervaring met functiestructurering in onder meer het hoger beroepsonderwijs hebben we gekozen voor een behoorlijk andere aanpak voor het opzetten van het functiehuis en de functiebeschrijvingen  dan in de gezondheidszorg veelal gebruikelijk is. Niet dat we FWG 3.0 niet meer gebruiken zoals het moet, maar het belang ervan zetten we op de plek waar het onzes inziens hoort: een weegsysteem.

De regie over een werkbaar functiehuis (weer) bij de lijn en korte professionele functiebeschrijvingen die meervoudig bruikbaar zijn (belonen, beoordelen, werven, logische loopbaanpaden, competentiemanagement en professionele ontwikkeling).

Van Straten (Streeklab) geeft in zijn bericht aan dat het eind 2012 afgeleverde functieboek niet alleen de organisatie verder helpt maar ook de medewerkers een instrument in handen heeft gegeven om zelf regie over de eigen professionele toekomst te kunnen voeren. Precies zoals het op onze tekentafel was bedoeld.