Coöperatie Symion u.a.

Per 1 januari 2015 is Symion een coöperatie geworden. Formeel heten we nu Coöperatie Symion u.a. , maar als roepnaam blijven we gewoon Symion gebruiken.

Onze geschiedenis in vogelvlucht

Ter informatie onze geschiedenis in het kort: op 1 juli 2002 is Symion door Alex Janssen als eenmanszaak opgericht en op 1 april 2004 is Symion een Vof geworden door het toetreden van Jan Magielse als partner.

Op 1 juli 2008 is Symion een maatschap geworden met Wiets Lysen en Alex Janssen als eigenaar. In die periode hebben we de basis gelegd voor de business community Symion die we vandaag zijn. We ondernemen daarin samen met zelfstandige ervaren HR-professionals. In die gezamenlijkheid hebben we een aantal nieuwe diensten gecreëerd zoals het nieuwe functiebeschrijven voor ziekenhuizen, het digitaal werven en selecteren en onderzoek naar ziekteverzuim. Op 31 december 2014 werken Wiets en Alex samen met 6 partners en 13 geassocieerde partners.

Waarom nu een coöperatie?

De stap om over te gaan naar een coöperatie is een oude wens die tegemoet komt aan onze sterke behoefte aan samenwerken, samen opdoen en delen van kennis. Onze opdrachtgevers zien graag werkende oplossingen voor hun soms weerbarstige vraagstukken en daar is creativiteit en soms onorthodox denken maar vooral veel kennis voor nodig. Daarom stellen we bij sommige opdrachten een team samen, bestaande uit diverse, elkaar aanvullende, professionals. En soms bestaat het team niet alleen uit professionals van Symion maar ook uit deskundigen van onze opdrachtgever.

Samenwerken beschouwen we dus als een essentiële competentie, net als het ondernemerschap. De meeste van onze professionals zijn niet alleen zelfstandig maar ook ondernemer en ondernemend. En daardoor een goede gesprekspartners van opdrachtgevers.

Door de coöperatievorming wordt het voor zelfstandige HR-professionals mogelijk om lid-eigenaar of lid-deelnemer te worden. In eerste instantie wordt die gelegenheid aan de huidige partners en geassocieerde partners van Symion geboden en later ook aan nieuwe toetreders.

We verwachten in 2015 uiteindelijk met 10 leden-eigenaren en met 15 leden-deelnemers te gaan samenwerken. Die groei zal zich daarna gestaag voortzetten.

Wat betekent onze stap voor u?

Symion zal haar positie in de markt hiermee versterken. Door de stap van de maatschap naar de coöperatie worden we voor buitenstanders nog meer één bedrijf. De leden van de coöperatie zullen immers uitsluitend onder het label Symion gaan werken. Als leden om welke reden dan ook niet aan afgesproken verplichtingen kunnen voldoen, levert de coöperatie een andere professional. De continuïteit van onze dienstverlening wordt daarmee naar onze mening nog beter gewaarborgd.

Onze aanpak blijft ook in het nieuwe jaar heel persoonlijk: de “klik” tussen professional met zijn eigen talenten, drijfveren en karakter en u als opdrachtgever blijven we erg belangrijk vinden.

Wat gaat u ervan merken?

Symion gaat meer van zich laten horen. De eerste lanceringen voor nieuwe vormen van dienstverlening vinden deze maand al plaats via website en diverse social media. Ook laten we regelmatig via blogs van ons horen. We zullen regelmatig kennisbijeenkomsten organiseren waarvoor we gericht (potentiële) opdrachtgevers uitnodigen.

Heeft u nu al vragen?

Wellicht heeft u al een HR-onderwerp waarover u met ons in gesprek wilt of een vraag die met personeelsbeleid of beheer te maken heeft die u ons zou willen stellen. Er verandert immers veel per 1 januari.

We nodigen u hierbij uit om die vraag te stellen. Als we het antwoord niet (direct) weten zullen we dat zeggen, maar dat zal niet snel voorkomen met zo veel kennis en ervaring in huis.
We verwachten u.

Telefoon: 055-3031430

U kunt uw vraag ook invullen op het contactformulier op onze website.

Tot binnenkort, Alex Janssen