Als je links kijkt, zie je rechts niets……

Ik heb ooit jaren, als ‘burger’, als adviseur bij de politie gewerkt. Mijn introductieperiode herinner ik mij nog als de dag van gisteren. Ik mocht een dag met de surveillanceauto mee. Op een gegeven moment zagen betrokken agenten iets wat niet helemaal correct was. Mijn gedachte was: ‘actie!’ Maar er werd gewoon doorgereden. ‘Als je links kijkt, zie je rechts niets!’ Was de opmerking van de een. De toelichting kwam later: ‘We hebben al een behoorlijke werkdruk, maar vooral geen zin in een hoop administratie’. Eerlijk gezegd had ik een ander beeld over invulling geven aan verantwoordelijkheid nemen m.b.t. deze maatschappelijke rol…..

Het was een goede inwerkdag. Immers, betrokken agenten deden zich niet anders voor dan op andere dagen. En eerlijk gezegd, iedereen heeft wel eens geen zin in extra, lastig werk. Kijk maar naar de zorg en het onderwijs waar de aandacht nu vooral uit moet naar administreren en registreren. Daar hebben ze bij aanvang ook niet voor gekozen.

Uit de weg gaan…..
Ook bij managers kom ik het vaak genoeg tegen. Er gebeurt van alles in de organisatie, maar sommige dingen zijn ‘lastig’. Ook dan kijken managers ‘links’, terwijl er ‘rechts’ van alles gebeurt wat aandacht vraagt. Zo blijven dit soort toestanden door sudderen. Vrijwel altijd wordt het daar slechter van. Ofwel, nog meer gedoe, nog lastiger en nog meer reden om het uit de weg te gaan.

Dit uit de weg gaan krijgt vorm in allerlei gedaanten: uitstellen, negeren, ontkennen, bij een ander leggen, bagatelliseren, etc. Gevolg is dat problemen blijven bestaan en er uiteindelijk sprake is van incidentbestrijding, ‘brandjes blussen’.

Uiteindelijk kost dit veel meer tijd en frustratie, want dergelijke problemen blijven op je pad komen.

Het mooie hiervan is dat er een belangrijke ‘les’ onder ligt: dat wat voortdurend op je pad komt, zegt iets over wat je hebt te leren!

De les achtervolgt je voortdurend
Je blijft dergelijke vraagstukken tegenkomen, totdat je er mee hebt leren omgaan! Gelukkig is dat altijd mogelijk. Iedereen kan leren in dergelijke situaties effectief en constructief te werk te gaan. Maar het vraagt aanpassingen van je gedrag. Je kunt dit leren door de vaardigheid te ontwikkelen om op de juist wijze op te treden.

Belemmeringen wegnemen
Soms echter houdt een diepere kracht je tegen. Bijvoorbeeld omdat je altijd ‘aardig’ wilt zijn voor anderen, waardoor je je geremd voelt in te grijpen. Ook deze ‘krachten’ (of belemmeringen) zijn in positieve zin om te buigen waardoor je aan kracht en effectiviteit wint. Het begint met bewustwording, waarna oefening je kan helpen naar het juiste, wel constructieve gedrag te bewegen. Een goede coach die je helpt zien (bewust helpt maken) en groeien, versnelt dit proces aanzienlijk. Hoe eerder dat lukt hoe gemakkelijk het wordt de juiste verantwoordelijkheid te nemen in je rol voor de organisatie. Hoe gemakkelijker het wordt de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen, zodat ‘gedoe’ steeds minder voorkomt.

Jan Boekestijn