Werving en Selectie voor JLG Europe succesvol afgerond

Het begon in januari met de opdracht voor Symion om voor JLG Europe een twaalftal vacatures te vervullen en te helpen bij het inrichten van een vernieuwde werving en selectie methode. JLG Europe breidt sterk uit op onder andere de After Market voor Telehandlers en Areal Work Platforms en daarvoor wordt technisch en commercieel personeel gezocht.

Hoe werd er gewerkt?

Bij de aanvang van de opdracht bleek dat de gebruikte Werving en Selectie methoden bij de Europese vestigingen op verschillende wijzen werden uitgevoerd. Veelal werden de vacatures uit gezet op de verschillende jobsites om vervolgens de via mail binnen gekregen CV’s te beoordelen en verder af te handelen. De CV’s werden opgeslagen op locale netwerklocaties en daarmee gedeeld tussen de verschillende HR medewerkers.

De Symion aanpak

Als eerste hebben we een Kandidaat Volgsysteem (Catsone) geïntroduceerd waarbij vacatures en kandidaten kunnen worden gematched en waarbij het duidelijk is in welke fase van het Wervingsproces de kandidaten zich bevinden.

Stapsgewijs hebben we de HR afdelingen van de verschillende landen hierop aangesloten. De HR medewerkers van JLG in Nederland, België, Engeland, Frankrijk en Roemenie hebben we begeleid door middel van Webinars, telefonische ondersteuning en een aantal “Specials”. Deze “Specials” gaan nader in op specifieke onderdelen van het Werving en Selectieproces, zoals Workflow, Hiring Managers, Tags, en dergelijke.

Ter ondersteuning van de interviews hebben we een Candidate Review Form ontwikkeld die een belangrijke rol speelt bij de evaluatie van de uitgenodigde kandidaten.

Speciale aandacht is ook uitgegaan naar de Hiring Managers die een essentiële rol spelen in het Werving en Selectie proces.

Daarnaast hebben we ook een online introductie programma opgezet voor kandidaten. Door middel van bedrijfsvideo’s, stellingen en vragen bereidt deze interactieve module (middels Jigsawbox) de aspirant werknemers voor op waar JLG voor staat en welke waarden en normen belangrijk zijn voor het bedrijf.

Summerschool Scholarship

Tussendoor kwam het verzoek om het Oshkosh / JLG Summerschool Scholarship te ondersteunen. Studenten van de Technische Universiteit Warschau konden zich opgeven voor een summerschool scholarship. Hiertoe hebben we in korte tijd een website opgezet (www.jlgscholarships.com) met links naar speciale registratiepagina’s. In een tijdsbestek van 3 weken hebben 65 studenten zich aangemeld, waarvan er momenteel 10 deelnemen aan de Summerschool.

Wat hebben we bereikt?

In 5 maanden tijd hebben we alle medewerkers van de Europese vestigingen van JLG, die betrokken zijn bij Werving en Selectie, op een nieuwe manier laten omgaan met Werving en Selectie. Hieronder vallen ook de Hiring Managers die middels geautomatiseerde koppelingen op de hoogte worden gebracht van nieuwe kandidaten en snel een oordeel kunnen geven over de aangeboden kandidaten.

We hebben een database met ruim 1100 kandidaten (en groeiend) opgebouwd die geraadpleegd kan worden bij nieuwe vacatures.  Vervolgens hebben we een eenduidige afhandeling van kandidaten opgezet en belangrijke taken geautomatiseerd.

Tien studenten van de Warsaw University of Technology nemen momenteel deel aan de Oshkosh / JLG Summerschool Scholarship.

Tot slot heeft nu ook het Sr. Management een goed inzicht in de status van de openstaande vacatures en opvolging.

Fernando Estarippa, Symionaut