Wat je krijgt is het gevolg van wat je ziet!

WAT JE ZIET!

Hoe zie jij jezelf? Wanneer jij jezelf ziet als iemand die veel kan en als iemand die voldoende in huis heeft om een bepaalde functie goed in te vullen is de kans groot dat jij die functie met succes inkleurt. Wanneer jij jezelf ziet als iemand die niet bereid is enige risico’s te nemen, zal het weinig voorkomen dat jij anderen verrast. Wanneer jij je omgeving ziet door een bril van verwachtingen zul jij met regelmaat stress ervaren. Kortom, de uitkomsten liggen vaak al opgesloten in hoe jij kijkt en wat jij ziet. En belangrijk daarbij is dat wat jij ziet jij ook aan je omgeving laat zien. Wanneer jij wel eens de indruk hebt dat jij niet goed gezien wordt, weet dan dat je omgeving alleen maar ziet wat jij laat zien. Dat geldt niet alleen voor jou als mens, maar geldt ook voor bedrijven en organisaties. Ik kom nogal eens in organisaties waarin door meerderen klanten als ‘lastig maar noodzakelijk’ gezien worden. Dat zorgt ervoor dat die mensen veel lastige klanten tegenkomen. Klanten met aparte eisen en wensen, klanten die storen, klanten die het niet begrijpen. In deze tijd kun je je dat als organisatie niet meer veroorloven.

WAT JE DOET!

De wijze waarop je naar de wereld en naar voorkomende situaties kijkt, bepaalt in grote mate de uitkomst van wat jij doet. Wanneer je iemand ziet als tegenstander, stel jij jezelf ook op als tegenstander en zul je moeten ‘vechten’ om iets gedaan te krijgen. Wanneer je iemand ziet als medestander en je gedraagt je daarnaar zul je merken dat je gezamenlijk veel meer bereikt. Wanneer mensen in de organisatie klanten zien als lastige partijen, gaan zij zich ook als zodanig gedragen en ontstaat er een steeds grotere kloof tot het moment dat klanten afhaken.

Ons gedrag en ons handelen is het automatische gevolg van wat we denken en wat we zien. Wanneer we bijvoorbeeld een bibliotheek binnenstappen zien we een ruimte waarin in alle rust en stilte mensen zitten te lezen, een boek uitzoeken. We passen ons aan zonder daar bij na te denken. Zo werkt het ook in ons dagelijks functioneren.

WAT JE KRIJGT!

Wat je krijgt, wat het resultaat is van alles wat je doet ligt in het verlengde van wat je ziet. Wanneer jij succes wilt behalen in je werk, is het van belang dat je je werk als zinvol en uitdagend ziet. En hoort daarbij dat jij jezelf ziet als iemand die met alles wat hij in zich heeft zijn kennis en expertise zo goed als mogelijk inzet. Daarvoor is het onnodig, en vaak contra-productief, jezelf te vergelijken met anderen, want niemand ziet wat jij ziet! Wanneer je bijvoorbeeld veel omzet wilt behalen, is het belangrijk dat je je klanten en relaties als waardige afnemers ziet. Wanneer je in samenwerking goede resultaten wilt bereiken, dien je je collega’s als goede medestanders te zien.

Nog beter is om dit te hanteren als een soort van spiraal. Wanneer je bereid bent te reflecteren en het proces, dat geleid heeft tot het door jou bereikte resultaat, te evalueren ligt daar de mogelijkheid te leren en jezelf te ontwikkelen in het anders naar de dingen te kijken. Wanneer je in staat bent anders te kijken ga je situaties ook anders zien. Dat leidt vanzelf tot ander gedrag en anders handelen met een ander resultaat als uitkomst.