Wat bereik je in je comfort zone?

Je bevindt je het liefst in jouw eigen zogenoemde ‘comfort zone’. Dat is vertrouwd, dat is veilig en daarbinnen heb je de mogelijkheid te doen wat je wilt doen en te zeggen wat je wilt zeggen. Je kunt, zoals we dat plachten te zeggen, geheel jezelf zijn. Dat kun je lang volhouden, maar mogelijk komt er een moment dat de verveling toeslaat of dat je kriebels krijgt en je afvraagt; “Is dit het nou?”

Maar ja, je stapt niet zomaar uit je comfort zone.

Gedachten en verwachten

Mensen hebben allerlei gedachten over anderen en verwachten dat anderen over hen dezelfde gedachten hebben. Mensen gebruiken allerlei mechanismen om zich tegen de gedachten van anderen te wapenen terwijl het in werkelijkheid hun eigen gedachten zijn waartegen ze ‘vechten’. Je ziet veel mensen zich figuurlijk eerst kleiner maken of naar beneden halen wanneer zij in voorkomende situaties zich willen laten zien. Vanuit de eigen gedachten ’ik ben niet belangrijk’ of ‘andere kunnen het beter’ of ‘let maar niet op mij’ of ‘dit is toch niets voor mij’, of woorden van die strekking, wapenen zij zich vooraf tegen mogelijke reacties van anderen. En daar wordt algauw de vlag van ‘bescheidenheid’ over heen gehangen. Daarmee zetten mensen zich ook direct in een soort van ‘underdog’ positie om ervoor te zorgen teleurstellingen te voorkomen. Maar waarom doen mensen dat? Is dat uit bescheidenheid, uit nederigheid? Is dat iets wat
voortkomt uit de Calvinistisch gekleurde opvoeding. Het gezegde is; “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg”!  De vraag die mij bezighoud is of dit wel gewoon is?

Nee, volgens mij is het niet gewoon en hebben die gedachten ook niets van doen met bescheidenheid. Het is veel meer een vorm van verdedigingsmechanisme dat mensen inzetten om niet uit hun comfortzone te worden gehaald. Het is het indekken tegen gedachten en mogelijke oordelen van anderen. De comfort zone is een vertrouwde omgeving waarin een mens zich veilig voelt. Het is voor de meeste mensen moeilijk zich buiten hun comfort zone te begeven. Het risico van het maken van fouten, niet ergens aan kunnen voldoen, gekwetst of beschadigd worden zorgt ervoor dat mensen zich tevens beperken in hun groei en ontwikkeling.

Vergroot je comfort zone

Zoals in de inleiding al aangegeven. Er komt eens een moment waarop je geplaagd wordt door gedachten als; “Is dit het nu, gaat het goed, kan het beter, kan het anders?” Als coach word ik door mijn klanten en opdrachtgevers gevraagd te begeleiden bij noodzakelijke of gewenste veranderingen. Veranderingen in houding en gedrag, in rendement en resultaten, in samenwerking, in omgeving of functie etc. De uitkomsten van die veranderingen liggen altijd buiten de ‘huidige’ comfortzone. Dat is ook de reden dat voor veel mensen het effectief en heel plezierig is om begeleidt te worden in het proces dat dient te leiden tot een verandering van situatie. Het is moeilijk om zelf buiten de eigen comfort zone te stappen en de verwachtingen over de uitkomsten geheel los te kunnen laten. En dat laatste is juist nodig in een doeltreffend coachtraject.

Een doeltreffend en effectief coachtraject brengt je daar waar je zelf van te voren nog geen idee over en geen beeld bij had. In een veilige omgeving wordt je begeleidt naar een uitkomst die zich buiten de vertrouwde comfort zone bevindt en waar je nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagingen kunt aangaan en waarmee je vervolgens een nieuwe en grotere comfort zone creëert om je in te bewegen.