Verzuim vraagt om leiderschap!

Agenda

Ik sprak onlangs een directeur van een grote organisatie. De totale omvang van de organisaties telde ca. 1.500 medewerkers. Ik kwam met de beste man te spreken over het functioneren van de organisatie, over ontwikkelingen en dienstverlening en zo tussen neus en lippen door viel ook even een opmerking over ziekteverzuim. Vanuit mijn eigen belangstelling vroeg ik door over de ontwikkelingen en over de thema’s die op dit moment bovenaan zijn agenda stonden. Wat vroeg in de huidige situatie zijn meeste aandacht? Hij noemde mij 4 belangrijke thema’s die op dit moment een groot deel van zijn werkweek invulden. Mooie boeiende thema’s die vooral betrekking hadden op zijn gedachten over een veranderende markt en de wijze waarop dit in zijn organisatie de aandacht kreeg. Het was een mooi gesprek en we hebben diverse gedachten gedeeld.

Verzuim

Op een gegeven moment stelde ik de man nog even een vraag over hetgeen hij gezegd had over ziekteverzuim. Het verzuim bedroeg ca. 5 %. “Maar waarom staat dat niet als belangrijk punt op uw agenda?”, vroeg ik. Het antwoord kwam snel. “Het lijkt wel veel, maar als je het cijfer vergelijkt met vergelijkbare organisaties valt het wel mee”! En, gaf hij aan, de afdeling HR heeft in samenwerking met de arbodienst diverse programma’s ontwikkeld, zij zitten er boven op. Na nog wat doorvragen was het percentage van 5 % inmiddels al een getal waar de organisatie aan gewend was om mee te dealen. En dit komt redelijk overeen met het landelijk gemiddelde.

Herkenbaar? Mogelijk wel, want dit soort reacties krijg ik wel vaker wanneer ik met directies en leidinggevende spreek. Verzuim is een aanzienlijke kostenpost, maar ik kom maar weinigen tegen die er van wakker liggen.

verzuimUitgaande van de stelregel dat 1 % verzuim ca. 2 % extra loonkosten bedraagt, is uit te rekenen dat voor een organisatie met een omvang als hiervoor geschetst de extra kosten een aanzienlijk bedrag vormen.
Natuurlijk zijn er bedrijven en organisaties die aandacht schenken aan het terugbrengen van ziekteverzuim. Hierbij gaat veelal de meeste aandacht uit naar de medewerkers die afwezig zijn om die zo snel als mogelijk weer in functie te krijgen.

In het voorbeeld van hier boven zijn ca. 75 medewerkers structureel afwezig als gevolg van ziekte e.d. Daar wordt veel aandacht aan besteed met als gevolg dat wanneer een deel van dat aantal weer begint te functioneren de volgende 75 medewerkers thuis zitten. Dweilen met de kraan open. Veel inspanningen en verspilling van energie met een marginale opbrengst. En de afdeling HR is vooral druk bezig met dossiervorming om waar nodig en waar mogelijk voldoende munitie is verworven om zonder al te veel herrie en kleerscheuren van medewerkers met een hoger verzuim af te kunnen. Hier komt bij dat naarmate de organisatie groter is het percentage verzuim toeneemt. Het landelijk gemiddelde verzuim bij een bedrijf of organisatie met 50 medewerkers bedraagt ca. 3,7 %. Bij een organisatie met een omvang van 5.000 medewerkers bedraagt dit gemiddeld tegen de 5 %.

Stijl van Leiderschap

Ik benader het graag anders. Wanneer er in bovengenoemd voorbeeld 75 medewerkers afwezig zijn, zijn er in ieder geval 1425 medewerkers in staat te functioneren. Wanneer deze mensen de aandacht krijgen die zij nodig hebben om goed te kunnen functioneren neemt de kans op verzuim evenredig af. In de organisatie in deze schets werken ruim 50 leidinggevenden en managers. In genoemde organisatie hebben deze functionarissen tot op heden de ruimte om de problematiek van verzuim op het bordje van de afdeling HR te leggen. Die ruimte is hen gegeven door de mensen aan de top. En juist daar ligt de kern van het verzuim probleem. De hoogte van het verzuim heeft een directe relatie met de stijl van leiderschap.

In genoemde organisatie levert het terugdringen van het verzuimpercentage met één procent al gauw € 750.000,- reductie van kosten op in de eerste twee jaren. In een organisatie met pakweg 200 medewerkers levert het terugdringen met één procent minimaal € 100.000,- op.

En dit is in iedere organisatie te realiseren. Wat heeft u eraan wanneer u in vergelijking met anderen kunt zeggen dat het wel mee valt, wanneer met de juiste aandacht in de eigen organisatie zoveel te bereiken is?

Wij gaan graag de uitdaging met u aan om het percentage verzuim te reduceren. Met de juiste aandacht voor medewerkers als onderdeel van de stijl van leiderschap weten wij uit ervaring dat goede resultaten zijn te bereiken.

Wij hebben hiervoor een verrekenings-model ontwikkeld waar u, wanneer u uw organisatie en uw medewerkers serieus neemt, geen nee tegen gaat zeggen.

Informeer naar uw mogelijkheden.

Symion
Gerke van Zalk

Omdat mensen het verdienen