Verzuim, het gevolg van verborgen misere?

Beleving

Als verzuim het gevolg is van een griepje, of van een gebroken enkel tijdens het skiën, dan is het vervelend dat iemand er even niet is, maar is terugkeer op het werk redelijk voorspelbaar. Toch is dat niet altijd zo en ligt er veel narigheid achter het verzuim verborgen. Moet u daar boodschap aan hebben? Naar onze stellige overtuiging wel degelijk. U hoeft zich niet met het privéleven van uw collega of medewerker te bemoeien maar intermenselijke betrokkenheid siert u wel in dezen en zal zelfs in veel gevallen positieve effecten hebben op terugkeer op het werk.

Piekeren door zorgen

Meer dan ooit komt het voor dat mensen in hun privéleven te dealen hebben met zorg en zorgen. Tegenslag, relaties die eerder stoppen dan verwacht, financiële zorgen door oplopende schulden, zorg voor hun kinderen met hedendaagse gedragsproblemen, zijn enkele voorbeelden. Door het hebben van zorgen gaat de mentale  weerbaarheid van mensen achteruit en is men ontvankelijker voor het oplopen van kwalen en dus ook om ziek te worden. Een andere hedendaagse oorzaak van verzuim is het oplopen van spanningen die resulteren in een zogeheten burn-out. Mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, een neiging tot het nastreven van perfectie en het graag onder controle willen hebben, zijn daar ontvankelijker voor.

Het voordeel van het opvangen van signalen

Zoals in de inleiding al gezegd hoeft u zich niet met alle privézaken van uw collega of medewerker te bemoeien, maar realiseert u zich wel dat u een relatie met hen heeft. Een zakelijke weliswaar, maar we willen duidelijk maken dat in de beschreven situaties het geven van aandacht wel degelijk loont. Als u de mensen waarmee u (samen) werkt een beetje kent, kunt u signalen opvangen waar u niet aan voorbij zou dienen te gaan. Door daar, zonder bemoeizuchtig in te worden, wel aandacht aan te geven komen soms zaken al ter sprake voordat zij een probleem vormen. En daar ligt het grote voordeel verborgen.

Leer in te spelen op signalen

Omdat we in het algemeen bang zijn om de andere lastig te vallen hebben we de neiging hen met rust te laten. Het omgekeerde is echter waar: wanneer je op de juiste manier en op het juiste moment met respect voor de ander in speelt op de signalen, wordt dat vrijwel altijd gewaardeerd. Als je het moeilijk vind om er over te beginnen, helpt het soms om dat dan maar als eerste te zeggen.

Durf de relatie met uw collega of medewerker te “laten werken”.

Alex Janssen, Transformateur.